Thông báo khác

Thông báo danh sách “dự kiến” sinh viên đủ điều kiện được xét cấp học bổng học kỳ II năm học 2018-2019

Để chuẩn bị cho Hội đồng Học viện họp xét học bổng học kỳ II năm học 2018-2019, Phòng Đào tạo gửi danh sách “Dự kiến” sinh viên đủ điều kiện được xét cấp học bổng (xem trong file gửi kèm thông báo). Yêu cầu các sinh viên có tên trong danh sách trên kiểm tra các thông tin của mình. Mọi thắc mắc liên hệ Đ/c Lê Phú Mạnh, Phòng Đào tạo (SĐT 0979731766), thời gian: Từ 08h00 ngày 03/9/2019 đến 16h00 ngày 04/9/2019 để được giải đáp./.

http://mta.edu.vn/Portals/0/xNews/uploads/2019/8/31/DK_Hocbong_2_2019.pdf

Tác giả: mta.edu.vn ; xuất bản: 31/08/2019 02:42
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Hoạt động tập thể

 •   Khoa Hóa - Lý kỹ thăm K9 - Đá Chông (06/2016)

 •   Giải bóng đá 50 năm (10/2016)

 • Nghiên cứu khoa học

 •   Bảo vệ đồ án tốt nghiệp

 •   Hợp tác với cộng hòa Séc (06/2015)

 • Quân sự - hành chính

 •   Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (10/2016)

 •   Hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng 2017-2018

 •   Lễ khai giảng năm học 2018-2019

 •   Hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm học 2018-2019

 •   Đại hội thi đua quyết thắng (08/2016)

 •   Họp công đoàn (12/08/2016)

Thư viện Video