Hoạt động đào tạo

Danh sách sinh viên chưa nộp học phí tính đến ngày 10/9/2015.

Phòng Đào tạo thông báo đến các sinh viên chưa nộp học phí:

- Học viện tổ chức thu học phí từ 8h00 ngày 28/8/2015 đến 16h30 ngày 14/9/2015;

Sinh viên không nộp học phí đúng thời gian trên sẽ bị nâng mức cảnh cáo kỷ luật học đường, bị xem xét đình chỉ học tập, buộc thôi học theo Điều 38 “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo học chế tín chỉ hệ dân sự tại Học viện KTQS” (Ban hành kèm theo Quyết định số 2524/QĐ-HV ngày 05/9/2012 của Giám đốc Học viện), cụ thể như sau:

- Sinh viên nộp học phí từ ngày 15/9/2015 đến 16h30 ngày 12/10/2015 (tính theo thời gian tài khoản ngân hàng nhận được tiền) sẽ bị nâng 01 mức cảnh cáo kỷ luật học đường;

- Sinh viên nộp học phí sau 16h30 ngày 12/10/2015 sẽ bị nâng 02 mức cảnh cáo kỷ luật học đường và bị đình chỉ học tập 01 học kỳ chính.

Danh sách sinh viên Khoa Hóa - Lý Kỹ thuật chưa nộp học phí.

Tác giả: ; xuất bản: 13/09/2015 08:33
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Hoạt động tập thể

 •   Khoa Hóa - Lý kỹ thăm K9 - Đá Chông (06/2016)

 •   Giải bóng đá 50 năm (10/2016)

 • Nghiên cứu khoa học

 •   Bảo vệ đồ án tốt nghiệp

 •   Hợp tác với cộng hòa Séc (06/2015)

 • Quân sự - hành chính

 •   Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (10/2016)

 •   Hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng 2017-2018

 •   Lễ khai giảng năm học 2018-2019

 •   Hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm học 2018-2019

 •   Đại hội thi đua quyết thắng (08/2016)

 •   Họp công đoàn (12/08/2016)

Thư viện Video