NCKH cho Sinh viên

Danh mục đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học 2015-2016, Bộ môn Phòng Hoá/Khoa Hóa Lý Kỹ thuật

STT

Giáo viên hướng dẫn

Tên đề tài

Mục tiêu chính của đề tài

Nội dung đề tài cần giải quyết

Sản phẩm dự kiến

Sinh viên

01

TS Cao Hải Thường

ThS Bùi Thuỳ Trang

Nghiên cứu phản ứng clo hoá chọn lọc axit picolinic

- Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng clo hoá axit picolinic

- Tìm điều kiện tối ưu cho phản ứng tạo sản phẩm thế monoclo 

- Tổng quan về phản ứng clo hoá các hợp chất thơm. Ứng dụng phản ứng cho quá trình điều chế thuốc chống ung thư Nexavar.

- Xác định điều kiện tối ưu cho phản ứng clo hoá tạo sản phẩm thế monoclo picolinic: Khảo sát ảnh hưởng của dung môi, nhiệt độ, thời gian phản ứng.

- Nghiên cứu phương pháp phân lập và tinh chế sản phẩm.

- Xác định cấu trúc sản phẩm

-Báo cáo tổng kết

- 50 gam sản phẩm

 

1. Nguyễn Tuấn Dương TPTN 48

2. Phạm Văn Vĩ TPTN 48

3.Bùi Thị Thùy Dung CNHH12A

02

TS Cao Hải Thường

ThS Bùi Thuỳ Trang

Nghiên cứu phản ứng nitro hoá chọn lọc dẫn xuất của axit 3,4-dihydroxy benzoic

- Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng nitro hoá dẫn xuất axit 3,4-dihydroxy benzoic

- Tìm điều kiện tối ưu cho phản ứng tạo sản phẩm thế nitro ở vị trí số 5

- Tổng quan về phản ứng nitro hoá các hợp chất thơm. Ứng dụng phản ứng cho quá trình điều chế thuốc chống ung thư Tarceva.

- Nghiên cứu bảo vệ nhóm chức OH, COOH.

- Xác định điều kiện tối ưu cho phản ứng nitro hợp chất sau khi đã bảo vệ nhóm chứchoá tạo sản phẩm thế mononitro ở vị trí số 5: Khảo sát ảnh hưởng của dung môi, nhiệt độ, thời gian phản ứng.

- Nghiên cứu phương pháp phân lập và tinh chế sản phẩm.

- Xác định cấu trúc sản phẩm

- Báo cáo tổng kết

- 100 mg sản phẩm

 

1.Cao Bá Tước PH 48

2.Nguyễn Hữu Chính CNHH12B

3.Dương Xuân Huy CNHH12B

03

ThS. Nguyễn Bá Cường

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu cấu trúc nano ZnO  bằng phương pháp Hóa học.

- Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp vật liệu cấu trúc nano ZnO.

- Tìm điều kiện tối ưu cho quá trình tổng hơp vật liệu

- Tổng quan về vật liệu nano ZnO. Ứng dụng của vật liệu nano ZnO

- Khảo sát các chế độ tổng hợp vật liệu.

- Xác định điều kiện tối ưu .

- Xác định đặc trưng sản phẩm

 

-Báo cáo tổng kết

- 100 mg sản phẩm

 

1. Nguyễn Thuý Quỳnh CNHH 12

2. Vũ Đình Đức CNHH12

04

Nguyễn Thành Vinh

N/c điều chế Melamin-Focmaldehyt Sulfonate (MSF) sử dụng làm phụ gia siêu dẻo hoá cho bê tông

Điều chế phụ gia MFS có khả năng giảm nước cao cho bê tông

 • Tổng quan về phụ gia siêu dẻo hoá cho bê tông
 • Khảo sát các điều kiện ảnh hưởng đến phản ứng trùng ngưng và phản ứng sulfo hoá: Nhiệt độ, thời gian, tỷ lệ các chất tham gia (melamin, focmalin, NaHSO3, metasulfit…)
 • Đánh giá tính chất sản phẩm thu được: độ nhớt, độ ổn định, mức độ sulfo hoá đến tính chất phân tán của sản phẩm.
 • Đánh giá tính năng phân tán, giảm nước, tăng cường độ cho bê tông.

 

Báo cáo tổng kết

- 200g sản phẩm

 

1. Vũ Quang Hưng PH 48

2. Lưu Văn Tuynh PH 48

3. Vũ Bá Ngọc CNHH12B

4. Phạm Văn Hoàng CNHH12B

 

05

Lê Minh Đông

N/c điều chế Polycacboxylate (PCE) sử dụng làm phụ gia siêu dẻo hoá cho bê tông

Điều chế phụ gia PCE có khả năng giảm nước cao cho bê tông

 • Tổng quan về phụ gia siêu dẻo hoá cho bê tông
 • Khảo sát các điều kiện ảnh hưởng đến phản ứng đồng trùng hợp: Nhiệt độ, thời gian, tỷ lệ các chất tham gia (TPEG, MPEG, HPEG, APEG acrylic,..), xúc tác
 • Đánh giá tính chất sản phẩm thu được: độ nhớt, độ ổn định, cấu trúc đến tính chất phân tán, giảm nước của sản phẩm.
 • Đánh giá tính năng phân tán, giảm nước, duy trì độ sụt,  tăng cường độ cho bê tông.

Báo cáo tổng kết

- 200 g sản phẩm

 

Bùi Văn Đức TPTN 48

2. Nguyễn Thị Phượng

06

ThS. Vũ Ngọc Doãn

CN. Nguyễn Hà Thanh

 

Nghiên cứu tổng hợp dẫn chất aza - anthraquinon

 • Khảo sát các yếu tố đến phản ứng tổng hợp dẫn chất aza – anthraquinon.
 • Tìm và xác lập điều kiện tối ưu cho phản ứng tổng hợp aza – anthraquinon.
 • Tổng quan về các dẫn chất aza – anthraquinon, phương pháp tổng hợp và ứng dụng của nó.
 • Nghiên cứu tổng hợp aza – anthraquinon bằng phản ứng Heck, Suzuki…
 • Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của phản ứng (nhiệt độ, dung môi, xúc tác…), tìm điều kiện tối ưu.
 • Nghiên cứu phân lập và tinh chế sản phẩm.
 • Xác định cấu trúc của sản phẩm

 

-Báo cáo tổng kết

- 100 mg sản phẩm

 

1. Phạm Thị Thu Hằng CNHH12A

2. Hồ Kim Hậu CNHH12B

3. Nguyễn Thị Dịu CNHH12A

 
Tác giả: ; xuất bản: 14/09/2015 10:10
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Hoạt động tập thể

 •   Khoa Hóa - Lý kỹ thăm K9 - Đá Chông (06/2016)

 •   Giải bóng đá 50 năm (10/2016)

 • Nghiên cứu khoa học

 •   Bảo vệ đồ án tốt nghiệp

 •   Hợp tác với cộng hòa Séc (06/2015)

 • Quân sự - hành chính

 •   Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (10/2016)

 •   Hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng 2017-2018

 •   Lễ khai giảng năm học 2018-2019

 •   Hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm học 2018-2019

 •   Đại hội thi đua quyết thắng (08/2016)

 •   Họp công đoàn (12/08/2016)

Thư viện Video