Công bố khoa học

Các đề tài NCKH giai đoạn 2010-2015

Chủ trì: 03 đề tài cấp Nhà nước.

01 dự án hợp tác NCKH với Viện Max-Planck.

Tham gia: 08 đề tài NAFOSTED. 

Chủ trì:    05 đề tài Bộ Quốc phòng.

               18 đề tài cấp HV.

                03 hợp đồng dịch vụ KHCN với tập đoàn Dầu khí, quân chủng PK-KQ.

Tác giả: ; xuất bản: 24/04/2015 06:37
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Hoạt động tập thể

 •   Khoa Hóa - Lý kỹ thăm K9 - Đá Chông (06/2016)

 •   Giải bóng đá 50 năm (10/2016)

 • Nghiên cứu khoa học

 •   Bảo vệ đồ án tốt nghiệp

 •   Hợp tác với cộng hòa Séc (06/2015)

 • Quân sự - hành chính

 •   Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (10/2016)

 •   Hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng 2017-2018

 •   Lễ khai giảng năm học 2018-2019

 •   Hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm học 2018-2019

 •   Đại hội thi đua quyết thắng (08/2016)

 •   Họp công đoàn (12/08/2016)

Thư viện Video