Thông báo khác

Quyết định 63 SV hệ KS diện đình chỉ học tập được tiếp tục học từ HK I năm học 2016-2017

Quyết định 63 SV hệ KS diện đình chỉ học tập được tiếp tục học từ HK I năm học 2016-2017.

Toàn văn Quyết định.

Tác giả: ; xuất bản: 04/07/2016 10:13
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hoạt động tập thể

  •   Khoa Hóa - Lý kỹ thăm K9 - Đá Chông (06/2016)

  •   Giải bóng đá 50 năm (10/2016)

  • Nghiên cứu khoa học

  •   Bảo vệ đồ án tốt nghiệp

  •   Hợp tác với cộng hòa Séc (06/2015)

  • Quân sự - hành chính

  •   Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (10/2016)

  •   Đại hội thi đua quyết thắng (08/2016)

  •   Họp công đoàn (12/08/2016)

Thư viện Video