Lý lịch khoa học

1

TS. Phạm Mạnh Thảo

Chức danh
Giảng viên chính
Đơn vị
Bộ môn Kỹ thuật môi trường
Email
thaopm@gmail.com
Điện thoại
0979821799
2

Nguyễn Trần Hà

Chức danh
Trưởng phòng thí nghiệm
Đơn vị
Email
hant.mta@gmail.com
Điện thoại
0972369889
3

TS. Nguyễn Như Xuân

Chức danh
PGS
Đơn vị
Bộ môn Vật lý
Email
Xuannn@mta.edu.vn
Điện thoại
0983328776
4

TS. Trần Xuân Trường

Chức danh
PGS
Đơn vị
Bộ môn Vật lý
Email
tranxtr@yahoo.com
Điện thoại
5

TS. Phạm Văn Thìn

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Vật lý
Email
thinpv@mta.edu.vn
Điện thoại
6

TS Phan Hồng Liên

Chức danh
PGS
Đơn vị
Bộ môn Vật lý
Email
phlien.mta@gmail.com
Điện thoại
7

TS. Nguyễn Thành Nam

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Vật lý
Email
nam@phymat.com
Điện thoại
8

TS. Vũ Đình Thảo

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Kỹ thuật môi trường
Email
vudinhthao81@gmail.com
Điện thoại
LLKH
9

TS. Nguyễn Vũ Tùng

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Vật lý
Email
tungnv2001@yahoo.com
Điện thoại
10

TS. Nguyễn Xuân Thấu

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Vật lý
Email
thaunguyen@mta.edu.vn
Điện thoại
11

TS. Cao Hải Thường

Chức danh
PGS
Đơn vị
Bộ môn phòng hóa
Email
haithuongcao@yahoo.com
Điện thoại
0978945469
12

ThS. Nguyễn Bá Cường

Chức danh
Giảng viên chính
Đơn vị
Bộ môn phòng hóa
Email
cuongnb75@gmail.com
Điện thoại
0983033121
LLKH
13

TS. Trần Danh Tuấn

Chức danh
Giảng viên chính
Đơn vị
Bộ môn Công nghệ hóa học
Email
tuantd.hvktqs@gmail.com
Điện thoại
0912435969
LLKH
14

ThS. Ngô Thị Lan

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Công nghệ hóa học
Email
lanhvktqs@gmail.com
Điện thoại
098 8722 357
15

Th.S Vũ Văn Thủy

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Công nghệ hóa học
Email
vuthuy8586@gmail.com
Điện thoại
0989599186
LLKH
16

KS. Nguyễn Văn Duy

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Công nghệ hóa học
Email
duyhvktqs2014@gmail.com
Điện thoại
01649587313
17

KS. Tô Văn Nguyện

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Công nghệ hóa học
Email
tptnhv@gmail.com
Điện thoại
01697559494
LLKH
18

TS. Nguyễn Tiến Anh

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Vật lý
Email
anhnt007@gmail.com
Điện thoại
19

Th.S Trần Hoàng Phi

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Công nghệ hóa học
Email
tranhoangphi@gmail.com
Điện thoại
0989.869.769
LLKH
20

ThS. Phùng Đình Hoạt

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Vật lý
Email
hoatma@gmail.com
Điện thoại
0974396568
21

Th.S Nguyễn Thành Vinh

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn phòng hóa
Email
ngthvinhhvkt@gmail.com
Điện thoại
01669838281
22

TS. Vũ Mạnh Cường

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn phòng hóa
Email
vumanhcuong309@gmail.com
Điện thoại
0949607228
LLKH
23

Th.S Vũ Ngọc Doãn

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn phòng hóa
Email
doanvn@mta.edu.vn
Điện thoại
0983831120
LLKH
24

Th.S Nguyễn Bích Ngọc

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn phòng hóa
Email
bichngocorgchem@gmail.com
Điện thoại
LLKH
25

KS. Lê Minh Đông

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn phòng hóa
Email
minhdongchem@gmail.com
Điện thoại
0989230988
LLKH
26

Th.S Hoàng Hữu Cường

Chức danh
Giảng viên chính
Đơn vị
Bộ môn Kỹ thuật môi trường
Email
hhcuong@mta.edu.vn
Điện thoại
LLKH
27

TS. Nguyễn Trung Dũng

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Kỹ thuật môi trường
Email
Nguyentrungdung1980@gmail.com
Điện thoại
0915191424
28

Th.S Lương Trung Sơn

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Kỹ thuật môi trường
Email
luongtrungson@yahoo.com
Điện thoại
01675598896
29

ThS. Nguyễn Văn Cường

Chức danh
Trợ giảng
Đơn vị
Bộ môn Vật lý
Email
nvcuong23783@gmail.com
Điện thoại
30

ThS. Nguyễn Văn Toàn

Chức danh
Trợ giảng
Đơn vị
Bộ môn Vật lý
Email
nguyenvantoan.k51@gmail.com
Điện thoại
0982896361
31

Th.S Lê Văn Toán

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Kỹ thuật môi trường
Email
levantoan@mta.edu.vn
Điện thoại
0986.192.307
LLKH
32

Th.S Đào Thị Phương Thảo

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Kỹ thuật môi trường
Email
Thaodpa@gmail.com
Điện thoại
0983602185
LLKH
33

Th.S Hoàng Thị Tuệ Minh

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Kỹ thuật môi trường
Email
hoang_tueminh@yahoo.com
Điện thoại
0983380598
LLKH
34

Th.S Trịnh Thị Én

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Kỹ thuật môi trường
Email
Enhoa18@gmail.com
Điện thoại
01259378602
LLKH
35

Th.S Nguyễn Văn Kỳ

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Kỹ thuật môi trường
Email
kyanh0999@gmail.com
Điện thoại
0973715160
LLKH
36

TS. Nguyễn Trần Hà

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Vật lý
Email
hant.mta@gmail.com
Điện thoại
0972369889
LLKH
37

ThS. Đỗ Hồng Minh

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Vật lý
Email
minhdohong70@yahoo.com
Điện thoại
LLKH
38

KS. Lê Đình Vị

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Vật lý
Email
levi.ntv@gmail.com
Điện thoại
01628581412
LLKH
39

ThS. Nguyễn Văn Tiến

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Vật lý
Email
tien85ktqs@gmail.com
Điện thoại
0989871041
LLKH
40

KS. Nguyễn Tuấn Linh

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Vật lý
Email
ntlhvktqs@gmail.com
Điện thoại
0982556279
LLKH
41

CN. Ngô Thị Liên

Chức danh
Trợ giảng
Đơn vị
Bộ môn Vật lý
Email
toingolien@gmail.com
Điện thoại
0988657326
LLKH
42

TS. Nguyễn Minh Huệ

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Vật lý
Email
huenm293@gmail.com
Điện thoại
43

TS. Trần Viết Thứ

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Công nghệ hóa học
Email
tranvietthu@gmail.com
Điện thoại
44

ThS. Hà Văn Hảo

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Công nghệ hóa học
Email
hvhao.mta@gmail.com
Điện thoại
45

KS. Đoàn Tiến Phát

Chức danh
Trợ giảng
Đơn vị
Bộ môn Công nghệ hóa học
Email
boyminsk@gmail.com
Điện thoại
46

ThS. Nguyễn Thanh Hải

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Vật lý
Email
Nguyenthanhhai2007@gmai.com
Điện thoại
0988889988
LLKH
47

TS. Bùi Văn Hải

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Vật lý
Email
bvhaihsh@mta.edu.vn
Điện thoại
LLKH
48

Th.S Đặng Hải Ninh

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Vật lý
Email
ninhdh80@gmail.com
Điện thoại
 • Hoạt động tập thể

 •   Khoa Hóa - Lý kỹ thăm K9 - Đá Chông (06/2016)

 •   Giải bóng đá 50 năm (10/2016)

 • Nghiên cứu khoa học

 •   Bảo vệ đồ án tốt nghiệp

 •   Hợp tác với cộng hòa Séc (06/2015)

 • Quân sự - hành chính

 •   Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (10/2016)

 •   Hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng 2017-2018

 •   Lễ khai giảng năm học 2018-2019

 •   Hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm học 2018-2019

 •   Đại hội thi đua quyết thắng (08/2016)

 •   Họp công đoàn (12/08/2016)

Thư viện Video