Cán bộ giảng dạy

1

TS. Trần Danh Tuấn

Chức danh
Giảng viên chính
Đơn vị
Bộ môn Công nghệ hóa học
Email
tuantd.hvktqs@gmail.com
Điện thoại
0912435969
LLKH
2

ThS. Ngô Thị Lan

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Công nghệ hóa học
Email
lanhvktqs@gmail.com
Điện thoại
098 8722 357
3

Th.S Vũ Văn Thủy

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Công nghệ hóa học
Email
vuthuy8586@gmail.com
Điện thoại
0989599186
LLKH
4

KS. Nguyễn Văn Duy

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Công nghệ hóa học
Email
duyhvktqs2014@gmail.com
Điện thoại
01649587313
5

KS. Tô Văn Nguyện

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Công nghệ hóa học
Email
tptnhv@gmail.com
Điện thoại
01697559494
LLKH
6

Th.S Trần Hoàng Phi

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Công nghệ hóa học
Email
tranhoangphi@gmail.com
Điện thoại
0989.869.769
LLKH
7

TS. Trần Viết Thứ

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Công nghệ hóa học
Email
tranvietthu@gmail.com
Điện thoại
8

ThS. Hà Văn Hảo

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Công nghệ hóa học
Email
hvhao.mta@gmail.com
Điện thoại
9

KS. Đoàn Tiến Phát

Chức danh
Trợ giảng
Đơn vị
Bộ môn Công nghệ hóa học
Email
boyminsk@gmail.com
Điện thoại
 • Ảnh khai giảng

 •   Khai giảng năm học 2016-2017

 • Hợp tác Quốc tế

 • Ảnh hoạt động

 •   Ngày phụ nữ Việt Nam 20-10-2017

 •   Gặp mặt 50 năm Học viện Kỹ thuật Quân sự

 •   Giới thiệu sản phẩm KH điển hình của Khoa

 •   Khoa Hóa Lý kỹ thuật thăm K9 - Đá Chông

 •   Giáo sư Nguyễn Quỳ thăm và nói chuyện về PPGDĐH

 •   Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đỗ Huy Thanh

 •   Công đoàn họp xét chuyển Đảng chính thức cho Đảng viên dự bị

 •   Hội nghỉ tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm học 2015-2016

Thư viện Video