Cán bộ giảng dạy

1

TS. Trần Danh Tuấn

Chức danh
Giảng viên chính
Đơn vị
Bộ môn Công nghệ hóa học
Email
tuantd.hvktqs@gmail.com
Điện thoại
0912435969
LLKH
2

ThS. Ngô Thị Lan

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Công nghệ hóa học
Email
lanhvktqs@gmail.com
Điện thoại
098 8722 357
3

Th.S Vũ Văn Thủy

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Công nghệ hóa học
Email
vuthuy8586@gmail.com
Điện thoại
0989599186
LLKH
4

KS. Nguyễn Văn Duy

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Công nghệ hóa học
Email
duyhvktqs2014@gmail.com
Điện thoại
01649587313
5

KS. Tô Văn Nguyện

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Công nghệ hóa học
Email
tptnhv@gmail.com
Điện thoại
01697559494
LLKH
6

Th.S Trần Hoàng Phi

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Công nghệ hóa học
Email
tranhoangphi@gmail.com
Điện thoại
0989.869.769
LLKH
7

TS. Trần Viết Thứ

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Công nghệ hóa học
Email
tranvietthu@gmail.com
Điện thoại
8

ThS. Hà Văn Hảo

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Công nghệ hóa học
Email
hvhao.mta@gmail.com
Điện thoại
9

KS. Đoàn Tiến Phát

Chức danh
Trợ giảng
Đơn vị
Bộ môn Công nghệ hóa học
Email
boyminsk@gmail.com
Điện thoại
 • Hoạt động tập thể

 •   Khoa Hóa - Lý kỹ thăm K9 - Đá Chông (06/2016)

 •   Giải bóng đá 50 năm (10/2016)

 • Nghiên cứu khoa học

 •   Bảo vệ đồ án tốt nghiệp

 •   Hợp tác với cộng hòa Séc (06/2015)

 • Quân sự - hành chính

 •   Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (10/2016)

 •   Hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng 2017-2018

 •   Lễ khai giảng năm học 2018-2019

 •   Hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm học 2018-2019

 •   Đại hội thi đua quyết thắng (08/2016)

 •   Họp công đoàn (12/08/2016)

Thư viện Video