Cán bộ giảng dạy

1

TS. Phạm Mạnh Thảo

Chức danh
Giảng viên chính
Đơn vị
Bộ môn Kỹ thuật môi trường
Email
thaopm@gmail.com
Điện thoại
0979821799
2

TS. Vũ Đình Thảo

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Kỹ thuật môi trường
Email
vudinhthao81@gmail.com
Điện thoại
LLKH
3

Th.S Hoàng Hữu Cường

Chức danh
Giảng viên chính
Đơn vị
Bộ môn Kỹ thuật môi trường
Email
hhcuong@mta.edu.vn
Điện thoại
LLKH
4

TS. Nguyễn Trung Dũng

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Kỹ thuật môi trường
Email
Nguyentrungdung1980@gmail.com
Điện thoại
0915191424
5

Th.S Lương Trung Sơn

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Kỹ thuật môi trường
Email
luongtrungson@yahoo.com
Điện thoại
01675598896
6

Th.S Lê Văn Toán

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Kỹ thuật môi trường
Email
levantoan@mta.edu.vn
Điện thoại
0986.192.307
LLKH
7

Th.S Đào Thị Phương Thảo

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Kỹ thuật môi trường
Email
Thaodpa@gmail.com
Điện thoại
0983602185
LLKH
8

Th.S Hoàng Thị Tuệ Minh

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Kỹ thuật môi trường
Email
hoang_tueminh@yahoo.com
Điện thoại
0983380598
LLKH
9

Th.S Trịnh Thị Én

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Kỹ thuật môi trường
Email
Enhoa18@gmail.com
Điện thoại
01259378602
LLKH
10

Th.S Nguyễn Văn Kỳ

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Kỹ thuật môi trường
Email
kyanh0999@gmail.com
Điện thoại
0973715160
LLKH
  • Hoạt động tập thể

  •   Khoa Hóa - Lý kỹ thăm K9 - Đá Chông (06/2016)

  •   Giải bóng đá 50 năm (10/2016)

  • Nghiên cứu khoa học

  •   Bảo vệ đồ án tốt nghiệp

  •   Hợp tác với cộng hòa Séc (06/2015)

  • Quân sự - hành chính

  •   Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (10/2016)

  •   Đại hội thi đua quyết thắng (08/2016)

  •   Họp công đoàn (12/08/2016)

Thư viện Video