Cán bộ giảng dạy

1

TS. Phạm Mạnh Thảo

Chức danh
Giảng viên chính
Đơn vị
Bộ môn Kỹ thuật môi trường
Email
thaopm@gmail.com
Điện thoại
0979821799
2

TS. Vũ Đình Thảo

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Kỹ thuật môi trường
Email
vudinhthao81@gmail.com
Điện thoại
LLKH
3

Th.S Hoàng Hữu Cường

Chức danh
Giảng viên chính
Đơn vị
Bộ môn Kỹ thuật môi trường
Email
hhcuong@mta.edu.vn
Điện thoại
LLKH
4

TS. Nguyễn Trung Dũng

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Kỹ thuật môi trường
Email
Nguyentrungdung1980@gmail.com
Điện thoại
0915191424
LLKH
5

Th.S Lương Trung Sơn

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Kỹ thuật môi trường
Email
luongtrungson@yahoo.com
Điện thoại
01675598896
6

Th.S Lê Văn Toán

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Kỹ thuật môi trường
Email
levantoan@mta.edu.vn
Điện thoại
0986.192.307
LLKH
7

Th.S Đào Thị Phương Thảo

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Kỹ thuật môi trường
Email
Thaodpa@gmail.com
Điện thoại
0983602185
LLKH
8

Th.S Hoàng Thị Tuệ Minh

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Kỹ thuật môi trường
Email
hoang_tueminh@yahoo.com
Điện thoại
0983380598
LLKH
9

Th.S Trịnh Thị Én

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Kỹ thuật môi trường
Email
Enhoa18@gmail.com
Điện thoại
01259378602
LLKH
10

Th.S Nguyễn Văn Kỳ

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Kỹ thuật môi trường
Email
kyanh0999@gmail.com
Điện thoại
0973715160
LLKH
 • Ảnh khai giảng

 •   Khai giảng năm học 2016-2017

 • Hợp tác Quốc tế

 • Ảnh hoạt động

 •   Ngày phụ nữ Việt Nam 20-10-2017

 •   Gặp mặt 50 năm Học viện Kỹ thuật Quân sự

 •   Giới thiệu sản phẩm KH điển hình của Khoa

 •   Khoa Hóa Lý kỹ thuật thăm K9 - Đá Chông

 •   Giáo sư Nguyễn Quỳ thăm và nói chuyện về PPGDĐH

 •   Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đỗ Huy Thanh

 •   Công đoàn họp xét chuyển Đảng chính thức cho Đảng viên dự bị

 •   Hội nghỉ tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm học 2015-2016

Thư viện Video