Cán bộ giảng dạy

1

TS. Phạm Mạnh Thảo

Chức danh
Giảng viên chính
Đơn vị
Bộ môn Kỹ thuật môi trường
Email
thaopm@gmail.com
Điện thoại
0979821799
2

TS. Vũ Đình Thảo

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Kỹ thuật môi trường
Email
vudinhthao81@gmail.com
Điện thoại
LLKH
3

TS. Nguyễn Trung Dũng

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Kỹ thuật môi trường
Email
Nguyentrungdung1980@gmail.com
Điện thoại
0915191424
4

Th.S Lương Trung Sơn

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Kỹ thuật môi trường
Email
luongtrungson@yahoo.com
Điện thoại
01675598896
5

Th.S Lê Văn Toán

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Kỹ thuật môi trường
Email
levantoan@mta.edu.vn
Điện thoại
0986.192.307
LLKH
6

Th.S Đào Thị Phương Thảo

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Kỹ thuật môi trường
Email
Thaodpa@gmail.com
Điện thoại
0983602185
LLKH
7

Th.S Hoàng Thị Tuệ Minh

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Kỹ thuật môi trường
Email
hoang_tueminh@yahoo.com
Điện thoại
0983380598
LLKH
8

Th.S Trịnh Thị Én

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Kỹ thuật môi trường
Email
Enhoa18@gmail.com
Điện thoại
01259378602
LLKH
9

Th.S Nguyễn Văn Kỳ

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Kỹ thuật môi trường
Email
kyanh0999@gmail.com
Điện thoại
0973715160
LLKH
 • Hoạt động tập thể

 •   Khoa Hóa - Lý kỹ thăm K9 - Đá Chông (06/2016)

 •   Giải bóng đá 50 năm (10/2016)

 • Nghiên cứu khoa học

 •   Bảo vệ đồ án tốt nghiệp

 •   Hợp tác với cộng hòa Séc (06/2015)

 • Quân sự - hành chính

 •   Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (10/2016)

 •   Hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng 2017-2018

 •   Lễ khai giảng năm học 2018-2019

 •   Hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm học 2018-2019

 •   Đại hội thi đua quyết thắng (08/2016)

 •   Họp công đoàn (12/08/2016)

Thư viện Video