Cán bộ giảng dạy

1

TS. Cao Hải Thường

Chức danh
Giảng viên chính
Đơn vị
Bộ môn phòng hóa
Email
haithuongcao@yahoo.com
Điện thoại
0978945469
2

ThS. Nguyễn Bá Cường

Chức danh
Giảng viên chính
Đơn vị
Bộ môn phòng hóa
Email
cuongnb75@gmail.com
Điện thoại
0983033121
LLKH
3

Th.S Nguyễn Thành Vinh

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn phòng hóa
Email
ngthvinhhvkt@gmail.com
Điện thoại
01669838281
4

TS. Vũ Mạnh Cường

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn phòng hóa
Email
vumanhcuong309@gmail.com
Điện thoại
0949607228
LLKH
5

Th.S Vũ Ngọc Doãn

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn phòng hóa
Email
doanvn@mta.edu.vn
Điện thoại
0983831120
LLKH
6

Th.S Nguyễn Bích Ngọc

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn phòng hóa
Email
bichngocorgchem@gmail.com
Điện thoại
LLKH
7

KS. Lê Minh Đông

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn phòng hóa
Email
minhdongchem@gmail.com
Điện thoại
0989230988
LLKH
 • Ảnh khai giảng

 •   Khai giảng năm học 2016-2017

 • Hợp tác Quốc tế

 • Ảnh hoạt động

 •   Ngày phụ nữ Việt Nam 20-10-2017

 •   Gặp mặt 50 năm Học viện Kỹ thuật Quân sự

 •   Giới thiệu sản phẩm KH điển hình của Khoa

 •   Khoa Hóa Lý kỹ thuật thăm K9 - Đá Chông

 •   Giáo sư Nguyễn Quỳ thăm và nói chuyện về PPGDĐH

 •   Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đỗ Huy Thanh

 •   Công đoàn họp xét chuyển Đảng chính thức cho Đảng viên dự bị

 •   Hội nghỉ tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm học 2015-2016

Thư viện Video