Cán bộ giảng dạy

1

TS. Cao Hải Thường

Chức danh
PGS
Đơn vị
Bộ môn phòng hóa
Email
haithuongcao@yahoo.com
Điện thoại
0978945469
2

ThS. Nguyễn Bá Cường

Chức danh
Giảng viên chính
Đơn vị
Bộ môn phòng hóa
Email
cuongnb75@gmail.com
Điện thoại
0983033121
LLKH
3

Th.S Nguyễn Thành Vinh

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn phòng hóa
Email
ngthvinhhvkt@gmail.com
Điện thoại
01669838281
4

TS. Vũ Mạnh Cường

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn phòng hóa
Email
vumanhcuong309@gmail.com
Điện thoại
0949607228
LLKH
5

Th.S Vũ Ngọc Doãn

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn phòng hóa
Email
doanvn@mta.edu.vn
Điện thoại
0983831120
LLKH
6

Th.S Nguyễn Bích Ngọc

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn phòng hóa
Email
bichngocorgchem@gmail.com
Điện thoại
LLKH
7

KS. Lê Minh Đông

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn phòng hóa
Email
minhdongchem@gmail.com
Điện thoại
0989230988
LLKH
 • Hoạt động tập thể

 •   Khoa Hóa - Lý kỹ thăm K9 - Đá Chông (06/2016)

 •   Giải bóng đá 50 năm (10/2016)

 • Nghiên cứu khoa học

 •   Bảo vệ đồ án tốt nghiệp

 •   Hợp tác với cộng hòa Séc (06/2015)

 • Quân sự - hành chính

 •   Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (10/2016)

 •   Hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng 2017-2018

 •   Lễ khai giảng năm học 2018-2019

 •   Hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm học 2018-2019

 •   Đại hội thi đua quyết thắng (08/2016)

 •   Họp công đoàn (12/08/2016)

Thư viện Video