Cán bộ giảng dạy

1

TS. Nguyễn Như Xuân

Chức danh
Giảng viên chính
Đơn vị
Bộ môn Vật lý
Email
Xuannn@mta.edu.vn
Điện thoại
0983328776
2

TS. Trần Xuân Trường

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Vật lý
Email
tranxtr@yahoo.com
Điện thoại
3

TS. Phạm Văn Thìn

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Vật lý
Email
thinpv@mta.edu.vn
Điện thoại
4

TS Phan Hồng Liên

Chức danh
PGS
Đơn vị
Bộ môn Vật lý
Email
phlien.mta@gmail.com
Điện thoại
5

TS. Nguyễn Thành Nam

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Vật lý
Email
nam@phymat.com
Điện thoại
6

TS. Nguyễn Vũ Tùng

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Vật lý
Email
tungnv2001@yahoo.com
Điện thoại
7

TS. Nguyễn Xuân Thấu

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Vật lý
Email
thaunguyen@mta.edu.vn
Điện thoại
8

TS. Nguyễn Tiến Anh

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Vật lý
Email
anhnt007@gmail.com
Điện thoại
9

ThS. Phùng Đình Hoạt

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Vật lý
Email
hoatma@gmail.com
Điện thoại
0974396568
10

ThS. Nguyễn Văn Cường

Chức danh
Trợ giảng
Đơn vị
Bộ môn Vật lý
Email
nvcuong23783@gmail.com
Điện thoại
11

ThS. Nguyễn Văn Toàn

Chức danh
Trợ giảng
Đơn vị
Bộ môn Vật lý
Email
nguyenvantoan.k51@gmail.com
Điện thoại
0982896361
12

TS. Nguyễn Trần Hà

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Vật lý
Email
hant.mta@gmail.com
Điện thoại
0972369889
LLKH
13

ThS. Đỗ Hồng Minh

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Vật lý
Email
minhdohong70@yahoo.com
Điện thoại
LLKH
14

KS. Lê Đình Vị

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Vật lý
Email
levi.ntv@gmail.com
Điện thoại
01628581412
LLKH
15

ThS. Nguyễn Văn Tiến

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Vật lý
Email
tien85ktqs@gmail.com
Điện thoại
0989871041
LLKH
16

KS. Nguyễn Tuấn Linh

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Vật lý
Email
ntlhvktqs@gmail.com
Điện thoại
0982556279
LLKH
17

CN. Ngô Thị Liên

Chức danh
Trợ giảng
Đơn vị
Bộ môn Vật lý
Email
toingolien@gmail.com
Điện thoại
0988657326
LLKH
18

TS. Nguyễn Minh Huệ

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Vật lý
Email
huenm293@gmail.com
Điện thoại
19

ThS. Nguyễn Thanh Hải

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Vật lý
Email
Nguyenthanhhai2007@gmai.com
Điện thoại
0988889988
LLKH
20

TS. Bùi Văn Hải

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Vật lý
Email
bvhaihsh@mta.edu.vn
Điện thoại
LLKH
21

Th.S Đặng Hải Ninh

Chức danh
Giảng viên
Đơn vị
Bộ môn Vật lý
Email
ninhdh80@gmail.com
Điện thoại
 • Ảnh khai giảng

 •   Khai giảng năm học 2016-2017

 • Hợp tác Quốc tế

 • Ảnh hoạt động

 •   Ngày quốc tế phụ nữ

 •   Ngày phụ nữ Việt Nam 20-10-2017

 •   Gặp mặt 50 năm Học viện Kỹ thuật Quân sự

 •   Giới thiệu sản phẩm KH điển hình của Khoa

 •   Khoa Hóa Lý kỹ thuật thăm K9 - Đá Chông

 •   Giáo sư Nguyễn Quỳ thăm và nói chuyện về PPGDĐH

 •   Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đỗ Huy Thanh

 •   Công đoàn họp xét chuyển Đảng chính thức cho Đảng viên dự bị

 •   Hội nghỉ tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm học 2015-2016

Thư viện Video