Các môn học cho khối Đại học

+ Vật lý đại cương 1

+ Vật lý đại cương 2

+ Vật lý đại cương (liên kết với Đại học Bách Khoa, dự khóa nước ngoài)

+ Vật lý đại cương (Đại học Việt-Nga, Bauman)

+ Thí nghiệm Vật lý đại cương 1

+ Thí nghiệm Vật lý đại cương 2

+ Vật lý phổ thông (cho lớp dự bị Lào - Campuchia)

+ Hóa học phổ thông (cho lớp dự bị Lào – Campuchia)

+ Hóa học đại cương

+ Thí nghiệm Hóa học đại cương

+ Cơ sở lý thuyết Hóa học

+ Hóa Lý 1

+ Hóa Lý 2

+ Hóa học cao phân tử

+ Tổng hợp hữu cơ

+ Hóa phóng xạ

+ Quá trình và thiết bị công nghệ

+ Hóa hữu cơ 1

+ Hóa hữu cơ 2

+ Máy đo phóng xạ

+ Phân tích chất độc

+ Hóa vô cơ

+ Hóa phân tích

+ Hóa học chất độc quân sự

+ Hóa - Sinh

+ Phân tích dụng cụ

+ Khoa học môi trường

+ Hóa keo

+ Thí nghiệm cơ sở lý thuyết hóa học

+ Thí nghiệm Hóa – Lý

+ Thí nghiệm Hóa hữu cơ

+ Thí nghiệm Hóa vô cơ

+ Thí nghiệm Hóa phân tích

+ Thí nghiệm Hóa cao phân tử

+ Thí nghiệm tổng hợp hữu cơ

+ Thí nghiệm phân tích dụng cụ

+ Thí nghiệm Hóa phóng xạ

+ Thí nghiệm chất độc quân sự

+ Thí nghiệm phân tích chất độc

+ Thực tập công nghệ

+ Thực tập phòng thí nghiệm

 • Hoạt động tập thể

 •   Khoa Hóa - Lý kỹ thăm K9 - Đá Chông (06/2016)

 •   Giải bóng đá 50 năm (10/2016)

 • Nghiên cứu khoa học

 •   Bảo vệ đồ án tốt nghiệp

 •   Hợp tác với cộng hòa Séc (06/2015)

 • Quân sự - hành chính

 •   Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (10/2016)

 •   Hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng 2017-2018

 •   Lễ khai giảng năm học 2018-2019

 •   Hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm học 2018-2019

 •   Đại hội thi đua quyết thắng (08/2016)

 •   Họp công đoàn (12/08/2016)

Thư viện Video