Các môn học cho khối Đại học

+ Vật lý đại cương 1

+ Vật lý đại cương 2

+ Vật lý đại cương (liên kết với Đại học Bách Khoa, dự khóa nước ngoài)

+ Vật lý đại cương (Đại học Việt-Nga, Bauman)

+ Thí nghiệm Vật lý đại cương 1

+ Thí nghiệm Vật lý đại cương 2

+ Vật lý phổ thông (cho lớp dự bị Lào - Campuchia)

+ Hóa học phổ thông (cho lớp dự bị Lào – Campuchia)

+ Hóa học đại cương

+ Thí nghiệm Hóa học đại cương

+ Cơ sở lý thuyết Hóa học

+ Hóa Lý 1

+ Hóa Lý 2

+ Hóa học cao phân tử

+ Tổng hợp hữu cơ

+ Hóa phóng xạ

+ Quá trình và thiết bị công nghệ

+ Hóa hữu cơ 1

+ Hóa hữu cơ 2

+ Máy đo phóng xạ

+ Phân tích chất độc

+ Hóa vô cơ

+ Hóa phân tích

+ Hóa học chất độc quân sự

+ Hóa - Sinh

+ Phân tích dụng cụ

+ Khoa học môi trường

+ Hóa keo

+ Thí nghiệm cơ sở lý thuyết hóa học

+ Thí nghiệm Hóa – Lý

+ Thí nghiệm Hóa hữu cơ

+ Thí nghiệm Hóa vô cơ

+ Thí nghiệm Hóa phân tích

+ Thí nghiệm Hóa cao phân tử

+ Thí nghiệm tổng hợp hữu cơ

+ Thí nghiệm phân tích dụng cụ

+ Thí nghiệm Hóa phóng xạ

+ Thí nghiệm chất độc quân sự

+ Thí nghiệm phân tích chất độc

+ Thực tập công nghệ

+ Thực tập phòng thí nghiệm

 • Ảnh khai giảng

 •   Khai giảng năm học 2016-2017

 • Hợp tác Quốc tế

 • Ảnh hoạt động

 •   Ngày phụ nữ Việt Nam 20-10-2017

 •   Gặp mặt 50 năm Học viện Kỹ thuật Quân sự

 •   Giới thiệu sản phẩm KH điển hình của Khoa

 •   Khoa Hóa Lý kỹ thuật thăm K9 - Đá Chông

 •   Giáo sư Nguyễn Quỳ thăm và nói chuyện về PPGDĐH

 •   Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đỗ Huy Thanh

 •   Công đoàn họp xét chuyển Đảng chính thức cho Đảng viên dự bị

 •   Hội nghỉ tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm học 2015-2016

Thư viện Video