Các môn học cho khối Cao học ngành Hóa

+ Cơ sở lý thuyết hóa học

+ Động học các quá trình công nghệ hóa học

+ Nhiệt động học trong Hóa kỹ thuật

+ Quá trình và thiết bị truyền khối

+ Quá trình và thiết bị truyền nhiệt

+ Đo các thông số cân bằng hóa học

+ Các phương pháp vật lý và hóa lý trong nghiên cứu cấu trúc

+ Vật liệu chuyên dụng

+ Hóa hữu cơ nâng cao

+ Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học

 • Ảnh khai giảng

 •   Khai giảng năm học 2016-2017

 • Hợp tác Quốc tế

 • Ảnh hoạt động

 •   Ngày phụ nữ Việt Nam 20-10-2017

 •   Gặp mặt 50 năm Học viện Kỹ thuật Quân sự

 •   Giới thiệu sản phẩm KH điển hình của Khoa

 •   Khoa Hóa Lý kỹ thuật thăm K9 - Đá Chông

 •   Giáo sư Nguyễn Quỳ thăm và nói chuyện về PPGDĐH

 •   Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đỗ Huy Thanh

 •   Công đoàn họp xét chuyển Đảng chính thức cho Đảng viên dự bị

 •   Hội nghỉ tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm học 2015-2016

Thư viện Video