Các môn học cho khối Cao học ngành Hóa

+ Cơ sở lý thuyết hóa học

+ Động học các quá trình công nghệ hóa học

+ Nhiệt động học trong Hóa kỹ thuật

+ Quá trình và thiết bị truyền khối

+ Quá trình và thiết bị truyền nhiệt

+ Đo các thông số cân bằng hóa học

+ Các phương pháp vật lý và hóa lý trong nghiên cứu cấu trúc

+ Vật liệu chuyên dụng

+ Hóa hữu cơ nâng cao

+ Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học

 • Hoạt động tập thể

 •   Khoa Hóa - Lý kỹ thăm K9 - Đá Chông (06/2016)

 •   Giải bóng đá 50 năm (10/2016)

 • Nghiên cứu khoa học

 •   Bảo vệ đồ án tốt nghiệp

 •   Hợp tác với cộng hòa Séc (06/2015)

 • Quân sự - hành chính

 •   Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (10/2016)

 •   Hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng 2017-2018

 •   Lễ khai giảng năm học 2018-2019

 •   Hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm học 2018-2019

 •   Đại hội thi đua quyết thắng (08/2016)

 •   Họp công đoàn (12/08/2016)

Thư viện Video