Các hướng nghiên cứu chính của Khoa Hóa - Lý Kỹ thuật

+ Vật lý lý thuyết và Vật lý toán.

+ Công nghệ vật liệu.

+ Quang điện tử.

+ Vật lý hạt nhân và bức xạ.

+ Vật lý có cấu trúc nano.

+ Công nghệ hóa học.

+ Hóa dầu.

+ Hóa học vật liệu cảm biến.

+ Vật liệu nano trong hóa học.

+ Nhiên liệu sinh học.

+ Kỹ thuật môi trường.

+ Pin nhiên liệu và vật liệu tàng trữ hydro.

+ Bộ nguồn điện đặc chủng dùng trong quân sự.

 • Hoạt động tập thể

 •   Khoa Hóa - Lý kỹ thăm K9 - Đá Chông (06/2016)

 •   Giải bóng đá 50 năm (10/2016)

 • Nghiên cứu khoa học

 •   Bảo vệ đồ án tốt nghiệp

 •   Hợp tác với cộng hòa Séc (06/2015)

 • Quân sự - hành chính

 •   Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (10/2016)

 •   Hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng 2017-2018

 •   Lễ khai giảng năm học 2018-2019

 •   Hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm học 2018-2019

 •   Đại hội thi đua quyết thắng (08/2016)

 •   Họp công đoàn (12/08/2016)

Thư viện Video