Các hướng nghiên cứu chính của Khoa Hóa - Lý Kỹ thuật

+ Vật lý lý thuyết và Vật lý toán.

+ Công nghệ vật liệu.

+ Quang điện tử.

+ Vật lý hạt nhân và bức xạ.

+ Vật lý có cấu trúc nano.

+ Công nghệ hóa học.

+ Hóa dầu.

+ Hóa học vật liệu cảm biến.

+ Vật liệu nano trong hóa học.

+ Nhiên liệu sinh học.

+ Kỹ thuật môi trường.

+ Pin nhiên liệu và vật liệu tàng trữ hydro.

+ Bộ nguồn điện đặc chủng dùng trong quân sự.

  • Hoạt động tập thể

  •   Khoa Hóa - Lý kỹ thăm K9 - Đá Chông (06/2016)

  •   Giải bóng đá 50 năm (10/2016)

  • Nghiên cứu khoa học

  •   Bảo vệ đồ án tốt nghiệp

  •   Hợp tác với cộng hòa Séc (06/2015)

  • Quân sự - hành chính

  •   Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (10/2016)

  •   Đại hội thi đua quyết thắng (08/2016)

  •   Họp công đoàn (12/08/2016)

Thư viện Video