Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Hóa - Lý Kỹ thuật

1. Đại tá, TS Nguyễn Việt Thái, CN Khoa - Chủ tịch Hội đồng

2. Đại tá, PGS.TS Phan Hồng Liên, GV - Phó Chủ tịch Hội đồng

3. Trung tá, TS Nguyễn Vũ Tùng, PCN Khoa - Thư ký Hội đồng

4. Trung tá, TS Cao Hải Thường, PCN Khoa - Ủy viên Hội đồng

5. Đại tá, TS Đỗ Huy Thanh, GV - Ủy viên Hội đồng

6. Đại tá, TS Phạm Mạnh Thảo, CN Bộ môn - Ủy viên Hội đồng

7. Đại tá, TS Trần Danh Tuấn, CN Bộ môn - Ủy viên Hội đồng

8. Trung tá, TS Nguyễn Như Xuân, CN Bộ môn - Ủy viên Hội đồng

9. Trung tá, TS Phạm Văn Thìn, PCN Bộ môn - Ủy viên Hội đồng

10. Trung tá, TS Trần Viết Thứ, PCN Bộ môn - Ủy viên Hội đồng

11. Thiếu tá, TS Trần Xuân Trường, PCN Bộ môn - Ủy viên Hội đồng

 • Ảnh khai giảng

 •   Khai giảng năm học 2016-2017

 • Hợp tác Quốc tế

 • Ảnh hoạt động

 •   Ngày quốc tế phụ nữ

 •   Ngày phụ nữ Việt Nam 20-10-2017

 •   Gặp mặt 50 năm Học viện Kỹ thuật Quân sự

 •   Giới thiệu sản phẩm KH điển hình của Khoa

 •   Khoa Hóa Lý kỹ thuật thăm K9 - Đá Chông

 •   Giáo sư Nguyễn Quỳ thăm và nói chuyện về PPGDĐH

 •   Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đỗ Huy Thanh

 •   Công đoàn họp xét chuyển Đảng chính thức cho Đảng viên dự bị

 •   Hội nghỉ tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm học 2015-2016

Thư viện Video