Giới thiệu Trung tâm Hóa - Lý Kỹ thuật

         Nhiệm vụ của Trung tâm: Gắn công tác đào tạo và nghiên cứu với thực tiễn, đưa các kết quả nghiên cứu của các bộ môn vào cuộc sống, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa quân đội và đất nước.

Trưởng Trung tâm

Đại tá, TS Đỗ Huy Thanh

Ngày sinh: 29/7/1964

Điện thoại: 515 521

E-mail: minhgiangchemco@fpt.vn

Chỉ huy điều hành Trung tâm Hóa - Lý kỹ thuật.

 

  • Hoạt động tập thể

  •   Khoa Hóa - Lý kỹ thăm K9 - Đá Chông (06/2016)

  •   Giải bóng đá 50 năm (10/2016)

  • Nghiên cứu khoa học

  •   Bảo vệ đồ án tốt nghiệp

  •   Hợp tác với cộng hòa Séc (06/2015)

  • Quân sự - hành chính

  •   Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (10/2016)

  •   Đại hội thi đua quyết thắng (08/2016)

  •   Họp công đoàn (12/08/2016)

Thư viện Video