Giới thiệu Trung tâm Hóa - Lý Kỹ thuật

         Nhiệm vụ của Trung tâm: Gắn công tác đào tạo và nghiên cứu với thực tiễn, đưa các kết quả nghiên cứu của các bộ môn vào cuộc sống, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa quân đội và đất nước.

Trưởng Trung tâm

GVC, TS Nguyễn Việt Thái

Điện thoại: 0983032738

Email:

Chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện về nhiệm vụ giảng dạy và NCKH của khoa. Trực tiếp chỉ huy, điều hành hoạt động giáo dục đào tạo và NCKH.Chỉ đạo hoạt động của Hội đồng khoa học khoa Hóa lý Kỹ thuật.

Chỉ huy điều hành Trung tâm Hóa - Lý kỹ thuật.

 

 

 

 • Hoạt động tập thể

 •   Khoa Hóa - Lý kỹ thăm K9 - Đá Chông (06/2016)

 •   Giải bóng đá 50 năm (10/2016)

 • Nghiên cứu khoa học

 •   Bảo vệ đồ án tốt nghiệp

 •   Hợp tác với cộng hòa Séc (06/2015)

 • Quân sự - hành chính

 •   Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (10/2016)

 •   Hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng 2017-2018

 •   Lễ khai giảng năm học 2018-2019

 •   Hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm học 2018-2019

 •   Đại hội thi đua quyết thắng (08/2016)

 •   Họp công đoàn (12/08/2016)

Thư viện Video