Giới thiệu Trung tâm Hóa - Lý Kỹ thuật

         Nhiệm vụ của Trung tâm: Gắn công tác đào tạo và nghiên cứu với thực tiễn, đưa các kết quả nghiên cứu của các bộ môn vào cuộc sống, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa quân đội và đất nước.

Trưởng Trung tâm

Đại tá, TS Đỗ Huy Thanh

Ngày sinh: 29/7/1964

Điện thoại: 515 521

E-mail: minhgiangchemco@fpt.vn

Chỉ huy điều hành Trung tâm Hóa - Lý kỹ thuật.

 

 • Ảnh khai giảng

 •   Khai giảng năm học 2016-2017

 • Hợp tác Quốc tế

 • Ảnh hoạt động

 •   Ngày phụ nữ Việt Nam 20-10-2017

 •   Gặp mặt 50 năm Học viện Kỹ thuật Quân sự

 •   Giới thiệu sản phẩm KH điển hình của Khoa

 •   Khoa Hóa Lý kỹ thuật thăm K9 - Đá Chông

 •   Giáo sư Nguyễn Quỳ thăm và nói chuyện về PPGDĐH

 •   Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đỗ Huy Thanh

 •   Công đoàn họp xét chuyển Đảng chính thức cho Đảng viên dự bị

 •   Hội nghỉ tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm học 2015-2016

Thư viện Video