Giới thiệu Bộ môn Công nghệ Hóa học

* Quyết định thành lập Bộ môn:

Bộ môn Công nghệ hóa học được thành lập (tách ra từ Bộ môn Hóa) theo Quyết định số  663/QĐ-HV ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự. 

* Chức năng nhiệm vụ:

- Bộ môn Công nghệ hoá học có vai trò, chức năng, nhiệm vụ như các Bộ môn khác trong Học viện.

- Bộ môn Công nghệ hoá học giảng dạy và nghiên cứu trong các lĩnh vực như Hóa đại cương, Hóa vô cơ, Hóa lý, Công nghệ hóa học và Công nghệ vật liệu.

* Lực lượng giáo viên, kỹ thuật viên: Tổng số 12

- Giáo viên: 08 (Trong đó: 02 TS, 04 ThS, 02 KS)

- Kỹ thuật viên: 04 (Trong đó: 02 ThS, 02 KS)

 • Ảnh khai giảng

 •   Khai giảng năm học 2016-2017

 • Hợp tác Quốc tế

 • Ảnh hoạt động

 •   Ngày phụ nữ Việt Nam 20-10-2017

 •   Gặp mặt 50 năm Học viện Kỹ thuật Quân sự

 •   Giới thiệu sản phẩm KH điển hình của Khoa

 •   Khoa Hóa Lý kỹ thuật thăm K9 - Đá Chông

 •   Giáo sư Nguyễn Quỳ thăm và nói chuyện về PPGDĐH

 •   Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đỗ Huy Thanh

 •   Công đoàn họp xét chuyển Đảng chính thức cho Đảng viên dự bị

 •   Hội nghỉ tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm học 2015-2016

Thư viện Video