Giới thiệu Bộ môn Công nghệ Hóa học

* Quyết định thành lập Bộ môn:

Bộ môn Công nghệ hóa học được thành lập (tách ra từ Bộ môn Hóa) theo Quyết định số  663/QĐ-HV ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự. 

* Chức năng nhiệm vụ:

- Bộ môn Công nghệ hoá học có vai trò, chức năng, nhiệm vụ như các Bộ môn khác trong Học viện.

- Bộ môn Công nghệ hoá học giảng dạy và nghiên cứu trong các lĩnh vực như Hóa đại cương, Hóa vô cơ, Hóa lý, Công nghệ hóa học và Công nghệ vật liệu.

* Lực lượng giáo viên, kỹ thuật viên: Tổng số 12

- Giáo viên: 08 (Trong đó: 02 TS, 04 ThS, 02 KS)

- Kỹ thuật viên: 04 (Trong đó: 02 ThS, 02 KS)

 • Hoạt động tập thể

 •   Khoa Hóa - Lý kỹ thăm K9 - Đá Chông (06/2016)

 •   Giải bóng đá 50 năm (10/2016)

 • Nghiên cứu khoa học

 •   Bảo vệ đồ án tốt nghiệp

 •   Hợp tác với cộng hòa Séc (06/2015)

 • Quân sự - hành chính

 •   Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (10/2016)

 •   Hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng 2017-2018

 •   Lễ khai giảng năm học 2018-2019

 •   Hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm học 2018-2019

 •   Đại hội thi đua quyết thắng (08/2016)

 •   Họp công đoàn (12/08/2016)

Thư viện Video