Giới thiệu Bộ môn Kỹ thuật môi trường

* Quyết định thành lập bộ môn

Bộ môn Kỹ thuật môi trường (KTMT) được thành lập theo Quyết định số  663/QĐ-HV ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Giám đốc Học viện Kỹ thuật quân sự.  

* Chức năng nhiệm vụ

+ Chức năng:

Bộ môn Kỹ thuật môi trường là một đơn vị học thuật trong các lĩnh vực phân tích môi trường, đánh giá tác động môi trường, xử lý môi trường, sửa chữa và chế tạo các bộ nguồn đặc chủng, có chức năng và nhiệm vụ của một bộ môn chuyên ngành do Học viện quy định.

+ Nhiệm vụ:

Bộ môn Kỹ thuật môi trường thực hiện đồng thời cả nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.

* Đào tạo

Chủ trì đào tạo chuyên ngành Công nghệ hóa học môi trường

Hiện tại, bộ môn chủ trì đào tạo chuyên ngành Công nghệ hóa học môi trường thuộc mã ngành Công nghệ hóa học.

Trong tương lai khi Học viện được phép mở mã ngành Kỹ thuật môi trường, bộ môn KTMT đảm nhiệm đào tạo Kỹ sư và Cử nhân ngành Kỹ thuật môi trường, quản lý môi tường cho cả hệ dân sự, quân sự và hệ chuyển loại kỹ sư Kỹ thuật môi trường đáp ứng nhu cầu bức thiết của quân đội hiện nay.

Tham gia các loại hình đào tạo và bổ túc kiến thức ngành Kỹ thuật môi trường cho các cán bộ, nhân viên kỹ thuật cho các nhà máy, cơ sở sản xuất và các đơn vị trong toàn quân.

Tham gia đào tạo các chuyên ngành Hóa học khác tại Học viện như: Phòng hóa, Công nghệ hóa học, Thuốc phóng thuốc nổ.

Tham gia đào tạo Cao học chuyên ngành Công nghệ hóa học.

Tham gia giảng dạy các môn học thuộc khối giáo dục đại cương như Cơ sở Khoa học môi trường, Cơ sở Lý thuyết hóa học cho các lớp không chuyên Hóa.

Đảm nhận giảng dạy các môn học cơ sở ngành và chuyên ngành.

Xây dựng và hoàn thiện nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến ngành và chuyên ngành đào tạo và môn học được khoa và trường giao.

Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, tổ chức dự giờ, đăng ký danh hiệu giảng viên dạy giỏi, tổ chức các hoạt động học thuật, hội thảo khoa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên của bộ môn; định kỳ đánh giá CBGV của bộ môn thông qua các hoạt động học thuật, nghiên cứu khoa học và giảng dạy.

 Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của bộ môn.

* Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ quan trọng của bộ môn. Định hướng nghiên cứu khoa học của bộ môn Kỹ thuật môi trường như sau:

1. Nghiên cứu giải quyết những nhiệm vụ có tính lý thuyết cơ bản trong vấn đề đảm bảo sự bền vững của môi trường;

2. Nghiên cứu giải quyết những vấn đề khoa học công nghệ trong việc khai thác và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên, công nghệ sản xuất sạch hơn và xử lý ô nhiễm môi trường;

3. Triển khai, ứng dụng những thành tựu mới của Kỹ thuật môi trường tại các cơ sở trong và ngoài quân đội;

4. Tham gia tư vấn, thẩm định, đánh giá tác động ảnh hưởng môi trường và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

5. Tham gia, phối hợp với Cục Khoa học Quân sự và các cơ quan đơn vị khác trong và ngoài quân đội trong việc giải quyết khắc phục tồn dư chất độc chiến tranh, xử lý chất độc nguy hại, khắc phục sự cố rò rỉ chất độc, quan trắc môi trường, hợp tác bảo vệ tài nguyên bảo vệ môi trường, quản lý chất thải nguy hại…

6. Tham gia nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn, quy trình, phương pháp thẩm định đánh giá tác động ảnh hưởng môi trường và phát triển bền vững

 • Hoạt động tập thể

 •   Khoa Hóa - Lý kỹ thăm K9 - Đá Chông (06/2016)

 •   Giải bóng đá 50 năm (10/2016)

 • Nghiên cứu khoa học

 •   Bảo vệ đồ án tốt nghiệp

 •   Hợp tác với cộng hòa Séc (06/2015)

 • Quân sự - hành chính

 •   Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (10/2016)

 •   Hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng 2017-2018

 •   Lễ khai giảng năm học 2018-2019

 •   Hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm học 2018-2019

 •   Đại hội thi đua quyết thắng (08/2016)

 •   Họp công đoàn (12/08/2016)

Thư viện Video