Danh mục các bài báo khoa học 2015

DANH MỤC BÀI BÁO KHOA HỌC 2015

STT

Tên bài báo

Tên tạp chí/Mã số xuất bản

Ngày xuất bản

Tác giả (đồng tác giả)

BỘ MÔN VẬT LÝ

Dirac solitons in square binary waveguide lattices

Physical Review A ISSN  1050-2947

11-02-2015

Trần Xuân Trường, Nguyễn Như Xuân

Inverting Asymmetric Confinement Potentials in Core/Thick-Shell Nanocrystals

Số 6 - J. Phys. Chem. Lett., 2015, 6 (4), pp 706–711

ISSN: 1948-718

2-2015

Nguyễn Minh Huệ

Elucidation of Two Giants: Challenges to Thick-Shell Synthesis in CdSe/ZnSe and ZnSe/CdS Core/Shell Quantum Dots

Số 137 - J. Am. Chem. Soc., 2015, 137 (11), pp 3755–3758

ISSN:0002-7863

3-2015

Nguyễn Minh Huệ

Depolarization properties of cirrus clouds from polarization lidar measurement over Hanoi

Proc. of the Advance Optics, Photonics, Spectroscopy and Applications VIII, ISSN 1859-4271

3-2015

Bùi Văn Hải

Thiết kế và chế tạo cơ cấu quét hai chiều tự động ứng dụng trong đo xa

Proc. of the Advance Optics, Photonics, Spectroscopy and Applications VIII, ISSN 1859-4271

3-2015

Bùi Văn Hải

Correlated structural-optical study of single nanocrystals in a gap-bar antenna: effects of plasmonics on excitonic recombination pathways

Số 7 - Nanoscale, 2015,7, pp 9387-9393

ISSN 2040-3364

4-2015

Nguyễn Minh Huệ

Hybrid light sensor based on ultrathin Si nanomembranes sensitized with CdSe/ZnS colloidal nanocrystal quantum dots

Số 7 - Nanoscale, 2015,7, 8524-8530

ISSN 2040-3364

4-2015

Nguyễn Minh Huệ

Raman-induced temporal condensed matter physics in gas-filled photonic crystal fibers

Optics Express 
ISSN  1094-4087

27-4-2015

Trần Xuân Trường

Sub-100nm Ferroelectric-gate Thin-Film Transistor with Low-temperature PZT Fabricated on SiO2/Si Substrate

Ferroelectrics Letters Section

ISSN: 0731 - 5171

5-2015

Đỗ Hồng Minh

10 

The metric of extended Einstein equation and Schwarzschild solution in six dimensions.

J.Phys : Conf.Ser. 627

012007 doi:10.1088/1742-6596/627/1/012007.

IOP Science

6-2015

Phan Hồng Liên

11 

Высокоточное определение углового положения точечного источника излучения с пзс-линейками

Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики

ISSN 2226-1494

6-2015

Nguyễn Vũ Tùng

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

 1.  

Origin of 1/f noise in graphene produced for large scale applications in electronics.

IET Circuits, Devices & Systems, Volume 9,

ISSN 1751-858X

5/1/2015

Trần Viết Thứ

13 

Tổng hợp và nghiên cứu hình thái cấu trúc, tính chất của màng Fe3O4 tạo thành trên nền thép bằng phương pháp oxi hóa hóa học.

Tạp chí Hóa học, Số 53(1), trang 79-83,

ISSN 0866-7144

2/1/2015

Ngô Thị Lan

14 

Tổng hợp và nghiên cứu hình thái, tính chất của lớp phủ PbO2 kết tủa điện hóa trên nền thép mềm và khả năng ứng dụng làm điện cực trong pin chì dự trữ.

Tạp chí Hóa học, Số 53(3), trang 341-347, ISSN 0866–7144

6/1/2015

Ngô Thị Lan

15 

Mô phỏng quá trình làm việc của thiết bị tạo N2 bằng chu trình hấp phụ thay đổi áp suất.

Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, Số 3, trang 165-169,

ISSN 0866-7411

7/1/2015

Hà Văn Hảo

BỘ MÔN PHÒNG HÓA

16 

Expedient stereoselective synthesis of new dihydropyrano- and dihydrofuranonaphthoquinones

Elsevier Tetrahedron Letters 56 (2015) 2422–2425 (SCI)

5/2015

Vũ Ngọc Doãn

17 

Expedient stereoselective synthesis of trifloromethylated yrannonaphthoquinones

Analytica Vietnam Conferense 2015

4/2015

Vũ Ngọc Doãn

18 

Nghiên cứu tổng hợp N-Tert-Butylsulfinyl Imin từ Di-Tert-Butyldisulfua

Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật – số 168

6/2015

Cao Hải Thường

19 

Nghiên cứu điều chế hoạt chất 2,2’-(etan-1,2-diyldiimino) dibutan-1-ol làm thuốc chống lao

Tạp chí Hóa học và Ứng dụng

ISSN 1859-4069

4/2015

Cao Hải Thường

BỘ MÔN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

20 

Adsorption of Pb(II) from aqueous solution using multi-walled carbon nanotubes/polyaniline/humic acid nanocomposite

Tap chí hóa học. Vol. 53(2e1) 114-119, ISSN 0866-7174

05/2015

Phạm Mạnh Thảo, Nguyễn Trung Dũng, Vũ Đình Thảo

21 

Nghiên cứu cố định Zr (IV) nồng độ thấp trên than hoạt tính theo phương pháp thủy nhiệt trong môi trường NH3 để hấp Phụ Asen trong nước.

Tập 53 - 2/2015 - Tạp chí Hóa học -ISSN 0866 – 7144

2015

Đào Thị Phương Thảo

22 

Tổng hợp và nghiên cứu hình thái, tính chất của lớp phủ PbO2 kết tủa điện hóa trên nền thép mềm và khả năng ứng dụng làm điện cực trong pin chì dự trữ

Số 353 - Tạp chí Hóa học  ISSN 0866-7144

6/2015

Nguyễn Văn Kỳ

 

 • Hoạt động tập thể

 •   Khoa Hóa - Lý kỹ thăm K9 - Đá Chông (06/2016)

 •   Giải bóng đá 50 năm (10/2016)

 • Nghiên cứu khoa học

 •   Bảo vệ đồ án tốt nghiệp

 •   Hợp tác với cộng hòa Séc (06/2015)

 • Quân sự - hành chính

 •   Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (10/2016)

 •   Hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng 2017-2018

 •   Lễ khai giảng năm học 2018-2019

 •   Hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm học 2018-2019

 •   Đại hội thi đua quyết thắng (08/2016)

 •   Họp công đoàn (12/08/2016)

Thư viện Video