Tổ chức biên chế bộ môn Phòng Hóa

Bộ môn Phòng hóa hiện có biên chế chính thức gồm 8 giáo viên và 1 nhân viên kỹ thuật.

STT

Họ và tên

Chức vụ

Học hàm/học vị

1

Cao Hải Thường

CNBM

GV/TS

2

Nguyễn Bá Cường

PCNBM

GV/ThS

3

Nguyễn Việt Thái

PCNK

GVC/TS

4

Đỗ Huy Thanh

PCNK

GVC/TS

5

Vũ Ngọc Doãn

Giáo viên

TG/ThS

6

Nguyễn Thành Vinh

Giáo viên

TG/ThS

7

Nguyễn Bích Ngọc

Giáo viên

TG/ThS

8

Lê Minh Đông

Giáo viên

TG/KS

9

Đinh Thị Thúy Hà

Kỹ thuật viên

CN


 

 • Ảnh khai giảng

 •   Khai giảng năm học 2016-2017

 • Hợp tác Quốc tế

 • Ảnh hoạt động

 •   Ngày phụ nữ Việt Nam 20-10-2017

 •   Gặp mặt 50 năm Học viện Kỹ thuật Quân sự

 •   Giới thiệu sản phẩm KH điển hình của Khoa

 •   Khoa Hóa Lý kỹ thuật thăm K9 - Đá Chông

 •   Giáo sư Nguyễn Quỳ thăm và nói chuyện về PPGDĐH

 •   Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đỗ Huy Thanh

 •   Công đoàn họp xét chuyển Đảng chính thức cho Đảng viên dự bị

 •   Hội nghỉ tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm học 2015-2016

Thư viện Video