Tổ chức biên chế bộ môn Phòng Hóa

Bộ môn Phòng hóa hiện có biên chế chính thức gồm 8 giáo viên và 1 nhân viên kỹ thuật.

STT

Họ và tên

Chức vụ

Học hàm/học vị

1

Cao Hải Thường

CNBM

GV/TS

2

Nguyễn Bá Cường

PCNBM

GV/ThS

3

Nguyễn Việt Thái

PCNK

GVC/TS

4

Đỗ Huy Thanh

PCNK

GVC/TS

5

Vũ Ngọc Doãn

Giáo viên

TG/ThS

6

Nguyễn Thành Vinh

Giáo viên

TG/ThS

7

Nguyễn Bích Ngọc

Giáo viên

TG/ThS

8

Lê Minh Đông

Giáo viên

TG/KS

9

Đinh Thị Thúy Hà

Kỹ thuật viên

CN


 

  • Hoạt động tập thể

  •   Khoa Hóa - Lý kỹ thăm K9 - Đá Chông (06/2016)

  •   Giải bóng đá 50 năm (10/2016)

  • Nghiên cứu khoa học

  •   Bảo vệ đồ án tốt nghiệp

  •   Hợp tác với cộng hòa Séc (06/2015)

  • Quân sự - hành chính

  •   Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (10/2016)

  •   Đại hội thi đua quyết thắng (08/2016)

  •   Họp công đoàn (12/08/2016)

Thư viện Video