• Ảnh hoạt động

  •   Giới thiệu sản phẩm KH điển hình của Khoa

  •   Khoa Hóa Lý kỹ thuật thăm K9 - Đá Chông

  •   Giáo sư Nguyễn Quỳ thăm và nói chuyện về PPGDĐH

  •   Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đỗ Huy Thanh

  •   Công đoàn họp xét chuyển Đảng chính thức cho Đảng viên dự bị

  •   Hội nghỉ tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm học 2015-2016

  •   Gặp mặt 50 năm Học viện Kỹ thuật Quân sự

  • Hợp tác Quốc tế

  • Ảnh khai giảng

  •   Khai giảng năm học 2016-2017

Thư viện Video