Các chuyên ngành đào tạo

+ Đào tạo chuyên ngành Công nghệ hóa học.

+ Đào tạo chuyên ngành Phòng hóa.

+ Đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

+ Đào tạo cơ bản, cơ sở cho chuyên ngành Công nghệ chế biến thuốc phóng, thuốc nổ.

+ Đào tạo các môn Cơ sở lý thuyết hóa học và vật lý đại cương cho học viên, sinh viên.

+ Đào tạo cao học ngành Công nghệ hóa học.

 • Ảnh khai giảng

 •   Khai giảng năm học 2016-2017

 • Hợp tác Quốc tế

 • Ảnh hoạt động

 •   Ngày quốc tế phụ nữ

 •   Ngày phụ nữ Việt Nam 20-10-2017

 •   Gặp mặt 50 năm Học viện Kỹ thuật Quân sự

 •   Giới thiệu sản phẩm KH điển hình của Khoa

 •   Khoa Hóa Lý kỹ thuật thăm K9 - Đá Chông

 •   Giáo sư Nguyễn Quỳ thăm và nói chuyện về PPGDĐH

 •   Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đỗ Huy Thanh

 •   Công đoàn họp xét chuyển Đảng chính thức cho Đảng viên dự bị

 •   Hội nghỉ tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm học 2015-2016

Thư viện Video