Các chuyên ngành đào tạo

+ Đào tạo chuyên ngành Công nghệ hóa học.

+ Đào tạo chuyên ngành Phòng hóa.

+ Đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

+ Đào tạo cơ bản, cơ sở cho chuyên ngành Công nghệ chế biến thuốc phóng, thuốc nổ.

+ Đào tạo các môn Cơ sở lý thuyết hóa học và vật lý đại cương cho học viên, sinh viên.

+ Đào tạo cao học ngành Công nghệ hóa học.

  • Hoạt động tập thể

  •   Khoa Hóa - Lý kỹ thăm K9 - Đá Chông (06/2016)

  •   Giải bóng đá 50 năm (10/2016)

  • Nghiên cứu khoa học

  •   Bảo vệ đồ án tốt nghiệp

  •   Hợp tác với cộng hòa Séc (06/2015)

  • Quân sự - hành chính

  •   Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (10/2016)

  •   Đại hội thi đua quyết thắng (08/2016)

  •   Họp công đoàn (12/08/2016)

Thư viện Video