Các chuyên ngành đào tạo

+ Đào tạo chuyên ngành Công nghệ hóa học.

+ Đào tạo chuyên ngành Phòng hóa.

+ Đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

+ Đào tạo cơ bản, cơ sở cho chuyên ngành Công nghệ chế biến thuốc phóng, thuốc nổ.

+ Đào tạo các môn Cơ sở lý thuyết hóa học và vật lý đại cương cho học viên, sinh viên.

+ Đào tạo cao học ngành Công nghệ hóa học.

 • Hoạt động tập thể

 •   Khoa Hóa - Lý kỹ thăm K9 - Đá Chông (06/2016)

 •   Giải bóng đá 50 năm (10/2016)

 • Nghiên cứu khoa học

 •   Bảo vệ đồ án tốt nghiệp

 •   Hợp tác với cộng hòa Séc (06/2015)

 • Quân sự - hành chính

 •   Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (10/2016)

 •   Hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng 2017-2018

 •   Lễ khai giảng năm học 2018-2019

 •   Hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm học 2018-2019

 •   Đại hội thi đua quyết thắng (08/2016)

 •   Họp công đoàn (12/08/2016)

Thư viện Video