Các môn học Bộ môn Phòng Hóa đảm nhiệm

TT

Tên  môn học

Thuộc nhóm môn học

Đối tượng đào tạo

Đề cương môn học

ĐH

SĐH

1

Cơ sở lý thuyết hóa học

Đại cương

QS, DS

 

2

TN Cơ sở lý thuyết hóa học

Đại cương

QS, DS

 

3

Hóa hữu cơ 1

Cơ sở ngành

QS, DS

 

4

Hóa hữu cơ 2

Cơ sở ngành

QS, DS

 

5

TN Hóa hữu cơ

Cơ sở ngành

QS, DS

 

6

Tổng hợp hữu cơ

Cơ sở ngành

QS, DS

 

7

TN Tổng hợp hữu cơ

Cơ sở ngành

QS, DS

 

8

Hóa cao phân tử

Cơ sở ngành

QS, DS

 

9

TN Hóa cao phân tử

Cơ sở ngành

QS, DS

 

10

Hóa phóng xạ

Kỹ thuật chuyên ngành

QS

 

11

TN Hóa phóng xạ

Kỹ thuật chuyên ngành

QS

 

12

Chất độc quân sự

Kỹ thuật chuyên ngành

QS

 

13

TN Chất độc quân sự

Kỹ thuật chuyên ngành

QS

 

14

Phân tích chất độc quân sự

Kỹ thuật chuyên ngành

QS

 

15

TN Phân tích chất độc quân sự

Kỹ thuật chuyên ngành

QS

 

16

Tiêu độc, tẩy xạ, diệt trùng

Kỹ thuật chuyên ngành

QS

 

17

Công nghệ hóa học hữu cơ

Kỹ thuật chuyên ngành

DS

 

18

Hóa học dầu mỏ

Kỹ thuật chuyên ngành (tự chọn)

DS

 

19

Độc học môi trường

Kỹ thuật chuyên ngành (tự chọn)

DS

 

20

Công nghệ hóa dầu

Kỹ thuật chuyên ngành (tự chọn)

DS

 

21

Hóa học các hợp chất tự nhiên

Kỹ thuật chuyên ngành (tự chọn)

DS

 

22

Phân tích chất độc

Kỹ thuật chuyên ngành (tự chọn)

DS

 

23

Tẩy xạ tiêu độc tiêu trùng

Kỹ thuật chuyên ngành (tự chọn)

DS

 

 • Hoạt động tập thể

 •   Khoa Hóa - Lý kỹ thăm K9 - Đá Chông (06/2016)

 •   Giải bóng đá 50 năm (10/2016)

 • Nghiên cứu khoa học

 •   Bảo vệ đồ án tốt nghiệp

 •   Hợp tác với cộng hòa Séc (06/2015)

 • Quân sự - hành chính

 •   Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (10/2016)

 •   Hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng 2017-2018

 •   Lễ khai giảng năm học 2018-2019

 •   Hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm học 2018-2019

 •   Đại hội thi đua quyết thắng (08/2016)

 •   Họp công đoàn (12/08/2016)

Thư viện Video