Danh sách các môn học Bộ môn Vật lý

TT

Tên  môn học

Thuộc nhóm môn học

Đối tượng đào tạo

Đề cương môn học

ĐH

SĐH

1

Vật lý đại cương 1

Đại cương

QS, DS

 

2

Vật lý đại cương 2

Đại cương

QS, DS

 
3 Thí nghiệm vật lý  1 Đại cương QS, DS  
4 Thí nghiệm vật lý  2 Đại cương QS, DS  

 • Hoạt động tập thể

 •   Khoa Hóa - Lý kỹ thăm K9 - Đá Chông (06/2016)

 •   Giải bóng đá 50 năm (10/2016)

 • Nghiên cứu khoa học

 •   Bảo vệ đồ án tốt nghiệp

 •   Hợp tác với cộng hòa Séc (06/2015)

 • Quân sự - hành chính

 •   Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (10/2016)

 •   Hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng 2017-2018

 •   Lễ khai giảng năm học 2018-2019

 •   Hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm học 2018-2019

 •   Đại hội thi đua quyết thắng (08/2016)

 •   Họp công đoàn (12/08/2016)

Thư viện Video