Danh sách các môn học Bộ môn Vật lý

TT

Tên  môn học

Thuộc nhóm môn học

Đối tượng đào tạo

Đề cương môn học

ĐH

SĐH

1

Vật lý đại cương 1

Đại cương

QS, DS

 

2

Vật lý đại cương 2

Đại cương

QS, DS

 
3 Thí nghiệm vật lý  1 Đại cương QS, DS  
4 Thí nghiệm vật lý  2 Đại cương QS, DS  

 • Ảnh khai giảng

 •   Khai giảng năm học 2016-2017

 • Hợp tác Quốc tế

 • Ảnh hoạt động

 •   Ngày phụ nữ Việt Nam 20-10-2017

 •   Gặp mặt 50 năm Học viện Kỹ thuật Quân sự

 •   Giới thiệu sản phẩm KH điển hình của Khoa

 •   Khoa Hóa Lý kỹ thuật thăm K9 - Đá Chông

 •   Giáo sư Nguyễn Quỳ thăm và nói chuyện về PPGDĐH

 •   Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đỗ Huy Thanh

 •   Công đoàn họp xét chuyển Đảng chính thức cho Đảng viên dự bị

 •   Hội nghỉ tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm học 2015-2016

Thư viện Video