Danh sách các môn học Bộ môn Vật lý

TT

Tên  môn học

Thuộc nhóm môn học

Đối tượng đào tạo

Đề cương môn học

ĐH

SĐH

1

Vật lý đại cương 1

Đại cương

QS, DS

 

2

Vật lý đại cương 2

Đại cương

QS, DS

 
3 Thí nghiệm vật lý  1 Đại cương QS, DS  
4 Thí nghiệm vật lý  2 Đại cương QS, DS  

  • Hoạt động tập thể

  •   Khoa Hóa - Lý kỹ thăm K9 - Đá Chông (06/2016)

  •   Giải bóng đá 50 năm (10/2016)

  • Nghiên cứu khoa học

  •   Bảo vệ đồ án tốt nghiệp

  •   Hợp tác với cộng hòa Séc (06/2015)

  • Quân sự - hành chính

  •   Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (10/2016)

  •   Đại hội thi đua quyết thắng (08/2016)

  •   Họp công đoàn (12/08/2016)

Thư viện Video