Ban chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ Hóa học

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN/ PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ

GVC. TS. NGÔ THỊ LAN

Ngày sinh: 09/12/1974

Cấp bậc: Thượng tá                

Điện thoại: 0988722357            E-mail: lanhvktqs@gmail.com

Chức trách: Chủ nhiệm Bộ môn, Phó bí thư chi bộ, Đảng ủy viên, Ủy viên Hội đồng khoa học Khoa.

 Nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác giáo dục - đào tạo, hậu cần, kỹ thuật, quân sự - hành chính.

- Phụ trách công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật

- Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học, thông tin khoa học quân sự, hợp tác quốc tế 

 

BÍ THƯ CHI BỘ

GV. ThS. VŨ VĂN THỦY

Ngày sinh: 12/6/1985

Cấp bậc: Thiếu tá                     

Điện thoại: 0989599186         E-mail: vuthuy8586@gmail.com

Chức trách: Bí thư chi bộ, Giáo viên.

Nhiệm vụ:

- Chịu trách nhiệm chung về công tác Đảng - công tác Chính trị

 

 

 

 • Hoạt động tập thể

 •   Khoa Hóa - Lý kỹ thăm K9 - Đá Chông (06/2016)

 •   Giải bóng đá 50 năm (10/2016)

 • Nghiên cứu khoa học

 •   Bảo vệ đồ án tốt nghiệp

 •   Hợp tác với cộng hòa Séc (06/2015)

 • Quân sự - hành chính

 •   Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (10/2016)

 •   Hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng 2017-2018

 •   Lễ khai giảng năm học 2018-2019

 •   Hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm học 2018-2019

 •   Đại hội thi đua quyết thắng (08/2016)

 •   Họp công đoàn (12/08/2016)

Thư viện Video