Ban chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ Hóa học

Chủ nhiệm bộ môn

Chủ nhiệm bộ môn

GVC,TS Trần Danh Tuấn
Ngày sinh: 

Điện thoại: 0912.435969
E-mail: tuantd.hvktqs@gmail.com

Chịu trách nhiệm trước Chủ nhiệm khoa về mọi mặt công tác giảng dạy, hướng học thuật và hoạt động khoa học của bộ môn. Trực tiếp chỉ huy điều hành hoạt động giáo dục và NCKH. Quản lý, xây dựng bộ môn vững mạnh toàn diện và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

 http://mta.edu.vn/portals/2/AnhK11/Co%20cau%20to%20chuc/NoPhoto.jpg

Phó Chủ nhiệm bộ môn

GV, TS Trần Viết Thứ

Ngày sinh:

Điện thoại:

E-mail:

Giúp Chủ nhiệm Bộ môn theo dõi các mặt đào tạo và NCKH của Bộ môn.

 • Ảnh hoạt động

 •   Giới thiệu sản phẩm KH điển hình của Khoa

 •   Khoa Hóa Lý kỹ thuật thăm K9 - Đá Chông

 •   Giáo sư Nguyễn Quỳ thăm và nói chuyện về PPGDĐH

 •   Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đỗ Huy Thanh

 •   Công đoàn họp xét chuyển Đảng chính thức cho Đảng viên dự bị

 •   Hội nghỉ tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm học 2015-2016

 •   Gặp mặt 50 năm Học viện Kỹ thuật Quân sự

 • Hợp tác Quốc tế

 • Ảnh khai giảng

 •   Khai giảng năm học 2016-2017

Thư viện Video