Ban chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật môi trường

Chủ nhiệm bộ môn

GVC.TS Phạm Mạnh Thảo
Ngày sinh: 12/9/1961
Điện thoại: 0979.821799
E-mail: thaopm@gmail.com

 

 http://mta.edu.vn/portals/2/AnhK11/Co%20cau%20to%20chuc/NoPhoto.jpg

Phó Chủ nhiệm bộ môn

GV.TS Vũ Đình Thảo
Ngày sinh: 09/10/1981
Điện thoại: 0982.755524
E-mail: vudinhthao81@gmail.com

 

 

http://mta.edu.vn/portals/2/AnhK11/Co%20cau%20to%20chuc/NoPhoto.jpg

   

 

 • Ảnh khai giảng

 •   Khai giảng năm học 2016-2017

 • Hợp tác Quốc tế

 • Ảnh hoạt động

 •   Ngày phụ nữ Việt Nam 20-10-2017

 •   Gặp mặt 50 năm Học viện Kỹ thuật Quân sự

 •   Giới thiệu sản phẩm KH điển hình của Khoa

 •   Khoa Hóa Lý kỹ thuật thăm K9 - Đá Chông

 •   Giáo sư Nguyễn Quỳ thăm và nói chuyện về PPGDĐH

 •   Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đỗ Huy Thanh

 •   Công đoàn họp xét chuyển Đảng chính thức cho Đảng viên dự bị

 •   Hội nghỉ tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm học 2015-2016

Thư viện Video