Ban chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật môi trường

Chủ nhiệm bộ môn

GVC.TS Phạm Mạnh Thảo
Ngày sinh: 12/9/1961
Điện thoại: 0979.821799
E-mail: thaopm@gmail.com

 

 http://mta.edu.vn/portals/2/AnhK11/Co%20cau%20to%20chuc/NoPhoto.jpg

Phó Chủ nhiệm bộ môn

GV.TS Vũ Đình Thảo
Ngày sinh: 09/10/1981
Điện thoại: 0982.755524
E-mail: vudinhthao81@gmail.com

 

 

http://mta.edu.vn/portals/2/AnhK11/Co%20cau%20to%20chuc/NoPhoto.jpg

   

 

  • Hoạt động tập thể

  •   Khoa Hóa - Lý kỹ thăm K9 - Đá Chông (06/2016)

  •   Giải bóng đá 50 năm (10/2016)

  • Nghiên cứu khoa học

  •   Bảo vệ đồ án tốt nghiệp

  •   Hợp tác với cộng hòa Séc (06/2015)

  • Quân sự - hành chính

  •   Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (10/2016)

  •   Đại hội thi đua quyết thắng (08/2016)

  •   Họp công đoàn (12/08/2016)

Thư viện Video