Ban chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật môi trường

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN/ PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ

GVC. TS. VŨ ĐÌNH THẢO

Ngày sinh: 10/09/1981

Cấp bậc: Thiếu tá                     

Điện thoại: 0982755524            E-mail: vudinhthao81@gmail.com

Chức trách: Chủ nhiệm Bộ môn, Phó Bí thư chi bộ, Đảng ủy viên, Thư ký Hội đồng khoa học Khoa.

Nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác giáo dục - đào tạo

- Phụ trách công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật

 

PHÓ CHỦ NHIỆM BỘ MÔN/ BÍ THƯ CHI BỘ

GV. TS. DƯƠNG CÔNG HÙNG

Ngày sinh: 16/8/1981

Cấp bậc: Trung tá                     

Điện thoại: 0357593243            E-mail: hungduongcong@gmail.com

Chức trách: Phó Chủ nhiệm Bộ môn, Bí thư chi bộ.

Nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học, thông tin khoa học quân sự, hợp tác quốc tế

- Chịu trách nhiệm chung về công tác Đảng - công tác Chính trị

 

 

 

 • Hoạt động tập thể

 •   Khoa Hóa - Lý kỹ thăm K9 - Đá Chông (06/2016)

 •   Giải bóng đá 50 năm (10/2016)

 • Nghiên cứu khoa học

 •   Bảo vệ đồ án tốt nghiệp

 •   Hợp tác với cộng hòa Séc (06/2015)

 • Quân sự - hành chính

 •   Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (10/2016)

 •   Hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng 2017-2018

 •   Lễ khai giảng năm học 2018-2019

 •   Hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm học 2018-2019

 •   Đại hội thi đua quyết thắng (08/2016)

 •   Họp công đoàn (12/08/2016)

Thư viện Video