Ban chủ nhiệm bộ môn Phòng Hóa

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN/ BÍ THƯ CHI BỘ

GV. TS. VŨ NGỌC DOÃN

Ngày sinh: 20/11/1983

Cấp bậc: Thiếu tá                     

Điện thoại: 0983831120            E-mail: doanvn.mta@gmail.com

Chức trách: Chủ nhiệm Bộ môn, Bí thư chi bộ, Đảng ủy viên, Ủy viên Hội đồng khoa học Khoa.

Nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác giáo dục - đào tạo

- Phụ trách công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật

- Chịu trách nhiệm chung về công tác Đảng - công tác Chính trị

- Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học, thông tin khoa học quân sự, hợp tác quốc tế

 

PHÓ CHỦ NHIỆM BỘ MÔN/PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ

GV. TS. VŨ MẠNH CƯỜNG

Ngày sinh: 30/09/1985

Cấp bậc: Thiếu tá            

Điện thoại: 0949607228            E-mail: cuongvm@mta.edu.vn

Chức trách: Phó chủ nhiệm bộ môn, Phó Bí thư chi bộ

Nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác kỹ thuật, hậu cần

- Phụ trách công tác quân sự - hành chính

- Phụ trách công tác quần chúng, công tác phong trào.

 • Hoạt động tập thể

 •   Khoa Hóa - Lý kỹ thăm K9 - Đá Chông (06/2016)

 •   Giải bóng đá 50 năm (10/2016)

 • Nghiên cứu khoa học

 •   Bảo vệ đồ án tốt nghiệp

 •   Hợp tác với cộng hòa Séc (06/2015)

 • Quân sự - hành chính

 •   Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (10/2016)

 •   Hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng 2017-2018

 •   Lễ khai giảng năm học 2018-2019

 •   Hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm học 2018-2019

 •   Đại hội thi đua quyết thắng (08/2016)

 •   Họp công đoàn (12/08/2016)

Thư viện Video