Ban chủ nhiệm bộ môn Phòng Hóa

Chủ nhiệm bộ môn

PGS,TS Cao Hải Thường
Ngày sinh: 

Điện thoại: 0978945469
E-mail: 

Chịu trách nhiệm trước Chủ nhiệm khoa về mọi mặt công tác giảng dạy, hướng học thuật và hoạt động khoa học của bộ môn. Trực tiếp chỉ huy điều hành hoạt động giáo dục và NCKH. Quản lý, xây dựng bộ môn vững mạnh toàn diện và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

 

Phó Chủ nhiệm bộ môn

GVC,ThS Nguyễn Bá Cường
Ngày sinh:

Điện thoại: 0983033121
E-mail: 

Phụ trách các hoạt động khoa học của bộ môn. Xây dựng, điều hành các dự án, công trình khoa học của bộ môn.

http://mta.edu.vn/portals/2/AnhK11/Co%20cau%20to%20chuc/NoPhoto.jpg

 • Hoạt động tập thể

 •   Khoa Hóa - Lý kỹ thăm K9 - Đá Chông (06/2016)

 •   Giải bóng đá 50 năm (10/2016)

 • Nghiên cứu khoa học

 •   Bảo vệ đồ án tốt nghiệp

 •   Hợp tác với cộng hòa Séc (06/2015)

 • Quân sự - hành chính

 •   Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (10/2016)

 •   Hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng 2017-2018

 •   Lễ khai giảng năm học 2018-2019

 •   Hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm học 2018-2019

 •   Đại hội thi đua quyết thắng (08/2016)

 •   Họp công đoàn (12/08/2016)

Thư viện Video