Ban chủ nhiệm Bộ môn Vật lý

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN/ PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ

GV. TS. PHẠM VĂN THÌN

Ngày sinh: 16/08/1976

Cấp bậc: Thượng tá                

Điện thoại: 0983367774            E-mail: thinpv@mta.edu.vn

Chức trách: Chủ nhiệm Bộ môn, Phó bí thư chi bộ, Đảng ủy viên, Ủy viên Hội đồng khoa học Khoa.

Nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác giáo dục - đào tạo

- Phụ trách công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật

- Phụ trách công tác dân vận, chính sách. 

 

PHÓ CHỦ NHIỆM BỘ MÔN/ BÍ THƯ CHI BỘ

PGS. TS. TRẦN XUÂN TRƯỜNG

Ngày sinh: 10/7/1975

Cấp bậc: Trung tá                     

Điện thoại: 0329686475             E-mail: tranxtr@googlemail.com

 Chức trách: Phó chủ nhiệm bộ môn, Bí thư chi bộ, Ủy viên hội đồng khoa học Khoa.

 Nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học, thông tin khoa học quân sự, hợp tác quốc tế

- Chịu trách nhiệm chung về công tác Đảng - công tác Chính trị

 

PHÓ CHỦ NHIỆM BỘ MÔN/ CHI ỦY VIÊN

GV. TS. NGUYỄN TRẦN HÀ

Ngày sinh: 27/12/1980

Cấp bậc: Thiếu tá                      

Điện thoại: 0972369889             E-mail: hant.mta@gmail.com

Chức trách: Phó chủ nhiệm bộ môn, chi ủy viên

 Nhiệm vụ:
- Phụ trách công tác kỹ thuật, hậu cần

- Phụ trách công tác quân sự - hành chính

- Phụ trách công tác quần chúng, công tác phong trào.

 

 

 • Hoạt động tập thể

 •   Khoa Hóa - Lý kỹ thăm K9 - Đá Chông (06/2016)

 •   Giải bóng đá 50 năm (10/2016)

 • Nghiên cứu khoa học

 •   Bảo vệ đồ án tốt nghiệp

 •   Hợp tác với cộng hòa Séc (06/2015)

 • Quân sự - hành chính

 •   Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (10/2016)

 •   Hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng 2017-2018

 •   Lễ khai giảng năm học 2018-2019

 •   Hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm học 2018-2019

 •   Đại hội thi đua quyết thắng (08/2016)

 •   Họp công đoàn (12/08/2016)

Thư viện Video