Ban chủ nhiệm Bộ môn Vật lý

Chủ nhiệm bộ môn

GVC,TS Nguyễn Như Xuân
Điện thoại: 0983328776
E-mail: : fieldtheory2876@gmail.com
Chịu trách nhiệm trước Chủ nhiệm khoa về mọi mặt công tác giảng dạy, hướng học thuật và hoạt động khoa học. Trực tiếp chỉ huy điều hành hoạt động giáo dục đào tạo và NCKH của bộ môn. Quản lý, xây dựng bộ môn vững mạnh toàn diện và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
 

 

Phó Chủ nhiệm bộ môn

GV,TS Trần Xuân Trường
Điện thoại: 01629686475
E-mail:tranxtr@yahoo.com
Giúp Chủ nhiệm Bộ môn theo dõi các mặt khoa học công nghệ và đào tạo Việt - Nga

Phó Chủ nhiệm bộ môn

GV,TS Phạm Văn Thìn
Điện thoại: 069515342
E-mail:thinpv@mta.edu.vn
Chủ trì công tác đảng, công tác chính trị; phụ trách các hoạt động quân sự, hành chính và công tác kỹ thuật của Bộ môn.

   

 • Ảnh khai giảng

 •   Khai giảng năm học 2016-2017

 • Hợp tác Quốc tế

 • Ảnh hoạt động

 •   Ngày phụ nữ Việt Nam 20-10-2017

 •   Gặp mặt 50 năm Học viện Kỹ thuật Quân sự

 •   Giới thiệu sản phẩm KH điển hình của Khoa

 •   Khoa Hóa Lý kỹ thuật thăm K9 - Đá Chông

 •   Giáo sư Nguyễn Quỳ thăm và nói chuyện về PPGDĐH

 •   Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đỗ Huy Thanh

 •   Công đoàn họp xét chuyển Đảng chính thức cho Đảng viên dự bị

 •   Hội nghỉ tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm học 2015-2016

Thư viện Video