Ban chủ nhiệm Bộ môn Vật lý

Chủ nhiệm bộ môn

PGS.-TS. Nguyễn Như Xuân
Điện thoại: 0983328776
E-mail: : fieldtheory2876@gmail.com
Chịu trách nhiệm trước Chủ nhiệm khoa về mọi mặt công tác giảng dạy, hướng học thuật và hoạt động khoa học. Trực tiếp chỉ huy điều hành hoạt động giáo dục đào tạo và NCKH của bộ môn. Quản lý, xây dựng bộ môn vững mạnh toàn diện và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
 

 

Phó Chủ nhiệm bộ môn

PGS.-TS. Trần Xuân Trường
Điện thoại: 01629686475
E-mail:tranxtr@yahoo.com
Giúp Chủ nhiệm Bộ môn theo dõi các mặt khoa học công nghệ và đào tạo Việt - Nga

Phó Chủ nhiệm bộ môn

GV,TS Phạm Văn Thìn
Điện thoại: 0983367774
E-mail:thinpv@mta.edu.vn
Chủ trì công tác đảng, công tác chính trị; phụ trách các hoạt động quân sự, hành chính và công tác kỹ thuật của Bộ môn.

   

 • Hoạt động tập thể

 •   Khoa Hóa - Lý kỹ thăm K9 - Đá Chông (06/2016)

 •   Giải bóng đá 50 năm (10/2016)

 • Nghiên cứu khoa học

 •   Bảo vệ đồ án tốt nghiệp

 •   Hợp tác với cộng hòa Séc (06/2015)

 • Quân sự - hành chính

 •   Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (10/2016)

 •   Hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng 2017-2018

 •   Lễ khai giảng năm học 2018-2019

 •   Hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm học 2018-2019

 •   Đại hội thi đua quyết thắng (08/2016)

 •   Họp công đoàn (12/08/2016)

Thư viện Video