Ban Chủ nhiệm Khoa

CHỦ NHIỆM KHOA/ PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

PGS. TS. CAO HẢI THƯỜNG

Ngày sinh: 10/4/1976

Cấp bậc: Thượng tá                  

Điện thoại: 0978945469              E-mail: haithuongcaok11@gmail.com

Chức trách: Chủ nhiệm khoa, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng khoa học Khoa.

 Nhiệm vụ:

- Chủ trì về quân sự; chỉ đạo mọi mặt công tác đào tạo, khoa học công nghệ, đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật của Khoa.

- Trực tiếp phụ trách định hướng phát triển Giáo dục - Đào tạo và Khoa học - Công nghệ; hợp tác quốc tế; công tác biên chế, tổ chức.

- Phụ trách công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư phòng thí nghiệm từ nguồn ngân sách tập trung phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Phụ trách phát triển ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chỉ huy, quản lý, điều hành Khoa.

- Trực tiếp chỉ đạo các bộ môn Phòng hóa, Bộ môn Kỹ thuật Môi trường và Trung tâm Hóa - Lý Kỹ thuật.

 

PHÓ CHỦ NHIỆM KHOA/ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

GV. TS. NGUYỄN VŨ TÙNG

Ngày sinh: 05/11/1976

Cấp bậc: Thượng tá                 

Điện thoại: 0988306499             E-mail: vutung76@gmail.com

Chức trách: Phó chủ nhiệm Khoa, Bí thư Đảng ủy Khoa, Ủy viên Hội đồng khoa học Khoa.

Nhiệm vụ:

- Chủ trì về chính trị; chỉ đạo toàn bộ hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. Tổng kết hoạt động CTĐ, CTCT.

- Phụ trách công tác thông tin, truyền thông của Khoa.

- Trực tiếp chỉ đạo bộ môn Công nghệ Hóa học.

 

 

PHÓ CHỦ NHIỆM KHOA/ ĐẢNG ỦY VIÊN

PGS. TS. NGUYỄN NHƯ XUÂN

Ngày sinh: 28/07/1976

Cấp bậc: Đại tá                         

Điện thoại: 0983328776            E-mail: fieldtheory2876@gmail.com

Chức trách: Phó chủ nhiệm Khoa, Đảng ủy viên, Phó chủ tịch Hội đồng khoa học Khoa.

Nhiệm vụ:

- Phụ trách quân sự - hành chính; xây dựng nề nếp chính quy trong Khoa; Phụ trách công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng; phụ trách công tác quản lý hoạt động sinh viên dân sự, công tác NCKH sinh viên và các nhiệm vụ khác do Chủ nhiệm khoa phân công.

- Phụ trách phát triển ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nghiên cứu khoa học và quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật bảo đảm kỹ thuật, khai thác hiệu quả các cơ sở kỹ thuật, quản lý năng lực các phòng thí nghiệm của Khoa.

- Trực tiếp chỉ đạo bộ môn Vật lý

 • Hoạt động tập thể

 •   Khoa Hóa - Lý kỹ thăm K9 - Đá Chông (06/2016)

 •   Giải bóng đá 50 năm (10/2016)

 • Nghiên cứu khoa học

 •   Bảo vệ đồ án tốt nghiệp

 •   Hợp tác với cộng hòa Séc (06/2015)

 • Quân sự - hành chính

 •   Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (10/2016)

 •   Hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng 2017-2018

 •   Lễ khai giảng năm học 2018-2019

 •   Hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm học 2018-2019

 •   Đại hội thi đua quyết thắng (08/2016)

 •   Họp công đoàn (12/08/2016)

Thư viện Video