Ban Chủ nhiệm Khoa

Chủ nhiệm Khoa

GVC, TS Nguyễn Việt Thái 

Điện thoại: 069515341

Email:


Chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện về nhiệm vụ giảng dạy và NCKH của khoa. Trực tiếp chỉ huy, điều hành hoạt động giáo dục đào tạo và NCKH.Chỉ đạo hoạt động của Hội đồng khoa học khoa Hóa lý Kỹ thuật.

Phó Chủ nhiệm Khoa

PGS,TS Cao Hải Thường
Điện thoại: 069515341
E-mail: 

Đảm bảo cơ sở vật chất, phụ trách NCKH và các hợp đồng kinh tế.Phụ trách mặt quân sự, hành chính của Khoa và theo dõi Bộ môn Phòng Hóa

 

Phó Chủ nhiệm Khoa

GV,TS Nguyễn Vũ Tùng
Điện thoại:069515341
E-mail: 

Chủ trì công tác Đảng, công tác chính trị của Khoa. Phụ trách và theo dõi Bộ môn Vật lý.

 

 

 • Ảnh khai giảng

 •   Khai giảng năm học 2016-2017

 • Hợp tác Quốc tế

 • Ảnh hoạt động

 •   Ngày phụ nữ Việt Nam 20-10-2017

 •   Gặp mặt 50 năm Học viện Kỹ thuật Quân sự

 •   Giới thiệu sản phẩm KH điển hình của Khoa

 •   Khoa Hóa Lý kỹ thuật thăm K9 - Đá Chông

 •   Giáo sư Nguyễn Quỳ thăm và nói chuyện về PPGDĐH

 •   Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đỗ Huy Thanh

 •   Công đoàn họp xét chuyển Đảng chính thức cho Đảng viên dự bị

 •   Hội nghỉ tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm học 2015-2016

Thư viện Video