Ban Chủ nhiệm Khoa

Chủ nhiệm Khoa

GVC, TS Nguyễn Việt Thái 

Điện thoại: 0983032738

Email:


Chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện về nhiệm vụ giảng dạy và NCKH của khoa. Trực tiếp chỉ huy, điều hành hoạt động giáo dục đào tạo và NCKH.Chỉ đạo hoạt động của Hội đồng khoa học khoa Hóa lý Kỹ thuật.

Phó Chủ nhiệm Khoa

PGS,TS Cao Hải Thường
Điện thoại: 0978945469
E-mail: 

Đảm bảo cơ sở vật chất, phụ trách NCKH và các hợp đồng kinh tế.Phụ trách mặt quân sự, hành chính của Khoa và theo dõi Bộ môn Phòng Hóa

 

Phó Chủ nhiệm Khoa

GV,TS Nguyễn Vũ Tùng
Điện thoại: 0988306499
E-mail: 

Chủ trì công tác Đảng, công tác chính trị của Khoa. Phụ trách và theo dõi Bộ môn Vật lý.

 

 

 • Hoạt động tập thể

 •   Khoa Hóa - Lý kỹ thăm K9 - Đá Chông (06/2016)

 •   Giải bóng đá 50 năm (10/2016)

 • Nghiên cứu khoa học

 •   Bảo vệ đồ án tốt nghiệp

 •   Hợp tác với cộng hòa Séc (06/2015)

 • Quân sự - hành chính

 •   Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (10/2016)

 •   Hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng 2017-2018

 •   Lễ khai giảng năm học 2018-2019

 •   Hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm học 2018-2019

 •   Đại hội thi đua quyết thắng (08/2016)

 •   Họp công đoàn (12/08/2016)

Thư viện Video