Chức năm nhiệm vụ của Khoa Hóa - Lý Kỹ thuật

Chức năng nhiệm vụ của Khoa Hóa - Lý Kỹ thuật

* Chức năng của Khoa

Khoa Hóa - Lý Kỹ thuật là đơn vị cơ sở của các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ của Học viện, chịu trách nhiệm về học thuật trong các lĩnh vực đào tạo giảng dạy Vật lý đại cương, Hóa học đại cương, các môn chuyên ngành Công nghệ Hóa học, Kỹ thuật môi trường, phòng hóa…

Khoa hoạt động theo quy chế của Học viện.

* Nhiệm vụ của Khoa

Khoa Hóa - Lý Kỹ thuật thực hiện đồng thời cả nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.

a) Đào tạo

- Khoa là đơn vị cơ sở về đào tạo, nơi trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo và các nội dung liên quan đến công tác đào tạo:

Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập các môn học thuộc chương trình mà khoa đang quản lý trong kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường:

+ Đào tạo chuyên ngành cho ngành công nghệ kỹ thuật Hóa học và công nghệ kỹ thuật môi trường. + Đào tạo, chuyên ngành phòng hóa. Đào tạo cơ bản, cơ sở cho chuyên ngành thuốc phóng thuốc nổ.

+ Đào tạo các môn cơ sở lý thuyết hòa học và vật lý đại cương.

+ Đào tạo cao học các ngành Kỹ thuật hóa học.

- Xây dựng và hoàn thiện nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến ngành và chuyên ngành đào tạo và môn học được khoa và trường giao.

-  Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, tổ chức dự giờ, đăng ký danh hiệu giảng viên dạy giỏi, tổ chức các hoạt động học thuật, hội thảo khoa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên của khoa; định kỳ đánh giá CBGV của khoa thông qua các hoạt động học thuật, nghiên cứu khoa học và giảng dạy.

- Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của khoa.

b) Nghiên cứu khoa học

Khoa Hóa - Lý Kỹ thuật tổ chức hoạt động NCKH theo kế hoạch của Học viện. Bố trí hợp lý thời gian cho các đối tượng NCKH không ảnh hưởng đến công tác đào tạo.

Định hướng công tác NCKH cho học viên, sinh viên và cán bộ giáo viên của Khoa.

Chủ động liên hệ, hợp tác NCKH với các đơn vị trong và ngoài Học viện trong các lĩnh vực có liên quan.

 

 • Ảnh khai giảng

 •   Khai giảng năm học 2016-2017

 • Hợp tác Quốc tế

 • Ảnh hoạt động

 •   Ngày phụ nữ Việt Nam 20-10-2017

 •   Gặp mặt 50 năm Học viện Kỹ thuật Quân sự

 •   Giới thiệu sản phẩm KH điển hình của Khoa

 •   Khoa Hóa Lý kỹ thuật thăm K9 - Đá Chông

 •   Giáo sư Nguyễn Quỳ thăm và nói chuyện về PPGDĐH

 •   Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đỗ Huy Thanh

 •   Công đoàn họp xét chuyển Đảng chính thức cho Đảng viên dự bị

 •   Hội nghỉ tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm học 2015-2016

Thư viện Video